Edukacja medialna - strona 2

Edukacja kulturalna jako edukacja humanistyczna - omówienie (sem. IV)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • W. Bobrowicz
  • Edukacja medialna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 819

W. Bobrowicz, Edukacja kulturalna i medialna, Edukacja kulturalna jako edukacja humanistyczna Edukacja kulturalna jako edukacja humanistyczna Edukacja kulturalna - wprowadza człowieka w świat wartości; jest drogą do realizacji najszczytniejszych ideałów humanizmu. (B. Suchodolski) Edukacja kultural...