Kształtowanie terenów zielonych

note /search

Altany

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kształtowanie terenów zielonych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1421

Halina Oleksyn. Notatka składa się z 2 stron. Wykład 6 ALTANY - budowle ogrodowe o lekkiej konstrukcji, często z ażurowymi ścianami z roślinami pnącymi. Altany mogą mieć bardzo różny kształt, dopasowywane są do stylu ogrodu i możliwości finansowych. Najprostsze to zestawy do samodzielnego monta...

Architektura do Pnączy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kształtowanie terenów zielonych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1932

Halina Oleksyn. Notatka składa się z 2 stron. WYKŁAD 7 ARCHITEKTURA DO PNĄCZY Trejaże i pergole - korzystnie jest je budować w pobliżu zbiorników wodnych i na tarasach TREJAŻ - ściana do rozpinania pnączy, składa się ze słupków spierających jedną lub dwie belki poziome, na których są osadzone ...

Klasyfikacja terenów w zieleni

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kształtowanie terenów zielonych
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3143

Halina Oleksyn. Notatka składa się z 5 stron. WYKŁAD 1 KLASYFIKACJA TERENÓW ZIELENI - obejmuje 6 grup według pełnionych przez nie funkcje: a) tereny zieleni ogólnie dostępnej dla potrzeb wypoczynku biernego i czynnego: - zieleńce - parki - wszystkie rodzaje w tym spacerowo - wypoczynkowe - l...

Murki Ogrodowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kształtowanie terenów zielonych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1407

Halina Oleksyn. Notatka składa się z 3 stron. TEMAT: MURKI OGRODOWE. MURI OGRODOWE - niewielkie pionowe lub lekko odchylone ścianki o wysokości 100-120 cm dzielące dwie płaszczyzny o różnych wysokościach. Im większa jest różnica wysokości tym silniejsze jest parcie znajdującej się za murkiem zie...

Nasypy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kształtowanie terenów zielonych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1820

Halina Oleksyn. Notatka składa się z 5 stron. WYKŁAD 2 TEMAT: NASYPY NASYPY - tworząc ogrody skalne, wały przy urządzeniach sportowych, osłony przeciwwietrzne lub akustyczne. Wykonujemy z ziemi przy niewielkich różnicach wysokości stosujemy najczęściej warstwowe formowanie nasypu. Warstwy kolejn...

Oświetlenie ulic

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kształtowanie terenów zielonych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1211

Halina Oleksyn. Notatka składa się z 2 stron. T: OŚWIETLENIE ULIC. Dla większości ulic występują nadal tradycyjne oprawy typu OUS 400 - mają one wysokoprężne żarówki sodowe o dużej zdolności przebijania mgły, lecz nie podkreślają walorów zieleni ulicznej. Do wydobywania walorów zieleni najbardzi...

Oświetlenie w ogrodzie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kształtowanie terenów zielonych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

Halina Oleksyn. Notatka składa się z 2 stron. T: OŚWIETLENIE W OGRODZIE. OŚWIETLENIE - stanowi ważny element. Nocne oświetlenie terenów zieleni jest ważne ze względu na bezpieczeństwo, mają oświetlać drogi. Mają postać słupów (wysięgniki)...

Ogrody na dachu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kształtowanie terenów zielonych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1288

Halina Oleksyn. Notatka składa się z 4 stron. WYKŁAD 8 T: OGRODY NA DACHU - zakładamy je na dachach, gdzie spadek nie przekracza 35 stopni, na tarasach i balkonach BUDOWA: • - przed podjęciem decyzji o budowie ogrodu na dachu należy zorientować się jakie obciążenie zniesie dach. W nowoczesnyc...

Ogrodzenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kształtowanie terenów zielonych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

Halina Oleksyn. Notatka składa się z 3 stron. WYKŁAD 5 TEMAT: OGRODZENIA - wymagają ogrodzenia - ogrody dydaktyczne, przedszkola, szkoły, przychodnie, posesje - ogrodzenia odgrywają istotną rolę w terenach zieleni - każde ogrodzenie może...

Sadzenie roślin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kształtowanie terenów zielonych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1393

Halina Oleksyn. Notatka składa się z 4 stron. WYKŁAD 9 T: SADZENIE ROŚLIN • - na podstawie projektu, warunków technicznych • - nadzorowanie sadzenia roślin przez autora • - na projekcie umieszczamy liczbę krzewów i odstępy • - przenosząc na grunt zarys skupiny, wyznaczamy palikami linię obrze...