Murki Ogrodowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Murki Ogrodowe - strona 1 Murki Ogrodowe - strona 2 Murki Ogrodowe - strona 3

Fragment notatki:

Halina Oleksyn. Notatka składa się z 3 stron.
TEMAT: MURKI OGRODOWE.
MURI OGRODOWE - niewielkie pionowe lub lekko odchylone ścianki o wysokości 100-120 cm dzielące dwie płaszczyzny o różnych wysokościach. Im większa jest różnica wysokości tym silniejsze jest parcie znajdującej się za murkiem ziemi. Oprócz różnicy wysokości na wielkość tego parcia mają wpływ rodzaj gruntu i jego spójność.
Murki ogrodowe budujemy na podłożu ustabilizowanym, ponieważ nawet nieznaczne osiadanie gruntu może powodować pęknięcia a nawet przewracanie się murku. Najpłytsze fundamenty wykonujemy na gruntach łatwo przepuszczalnych oraz pod murki niższe. Głębokość na gruntach nieprzepuszczalnych możemy zmniejszyć przez położenie warstwy np. piasku i jest to tzw. Ława piaskowa (stosujemy raczej piasek gruboziarnisty lub drobny żwir.
MUREK O SZTYWNEJ KONSTRUKCJI - wykonujemy w pewnych odległościach szczeliny dylatacyjne
Przeciętnie grubość murku wynosi od 1/3 do 1/5 ich wysokości. Murki wyższe, które są narażone na działanie większych sił parcia ziemi należy odchylać do tyłu w granicach 10-15 % wysokości.
ZABEZPIECZANIE MURKÓW PRZED DZIAŁĄNIEM WODY OPADOWEJ - woda spływając z powierzchni położonych wyżej może zanieczyszczać powierzchnię murku materiałami spławianymi. Woda taka może powodować wypłukiwanie gruntu nawet w dolnej części, co jest szczególnie niebezpieczne dla stabilności murków płytko fundamentowych. Przelewaniu się wody zza murka zapobiega się przez umieszczenie jego górnej płaszczyzny wyżej od powierzchni znajdującego się za nim gruntu. Należy też umożliwić odpływanie wody w kierunku równoległym do murka. Jeżeli wody może być dużo, aby zapobiec wypłukiwaniu gruntu w kierunku spadku należy budować rynny stokowe. Po za tym w celu zabezpieczenia murka przed uszkodzeniami niezależnie od budowy rynien stokowych, konieczne jest wykonanie za murkiem warstwy odsączającej i umożliwienie odpływu gromadzącej się wody. Wodę tą wyprowadzamy najczęściej za pomocą wbudowanych sączków ceramicznych lub z tworzywa sztucznego. Warstwę taką wykonujemy najczęściej z gruboziarnistego piasku lub żwiru.
MURKI SUCHE - budujemy z kamieni różnych rozmiarów bez zaprawy, bądź wiązanych tylko w pewnych miejscach. Kamienie uprawiane bez zaprawy powinny mieć przynajmniej dwie płaszczyzny płaskie - wsporne, w przybliżeniu równoległe do siebie. Trzecia powierzchnia powinna być prostopadła do nich, co umożliwia tworzenie równej płaszczyzny - lica muru (zewnętrzna część, ta która na nas patrzy). Do budowy murków suchych nie nadają się okrągłe kamienie pochodzenia lodowcowego i rzecznego oraz kamień łamany niesortowany. Najczęściej murki suche układamy z kamieni nieobrobionych łupanych warstwowo. Kamień może być również obrobiony. Obróbka może dotyczyć kształtu bryły oraz powierzchni boku stanowiącego lico.

(…)

… „mur cyklopowy”.
Murek murowany musi mieć fundament:
- możemy zrobić kieszonki na rośliny
- zwykle 60-80 cm - murki wolnostojące - dekoracyjne
- można je łączyć ze schodami - a tego samego materiału lub innego
- jeżeli mamy duże spadki terenu wykonujemy tarasy
MURY Z GOTOWYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH - drenaż lub odpływ wody jest konieczny przy tego typu murkach:
- sztuczne(np. kropelkowe nawadnianie)
- odpowiednie gatunki roślin (dziki powojnik, kostrzewy, trawy dekoracyjne)
MURKI BETONOWE - są bardzo trwałe i wytrzymałe. Robi się je z betonu żwirowego lub tłuczniowego o dużej wytrzymałości. W celu zwiększenia wytrzymałości stosuje się zbrojenie prętami metalowymi. Wykonujemy przez deskowanie na miejscu - wylewając beton pozostawiamy otwory umożliwiające odpływ wody z warstwy ochraniającej oraz otwory…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz