sprawozdanie - materiały budowlane dotyczące technologii betonu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 6699
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
sprawozdanie - materiały budowlane dotyczące technologii betonu - strona 1 sprawozdanie - materiały budowlane dotyczące technologii betonu - strona 2 sprawozdanie - materiały budowlane dotyczące technologii betonu - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie dotyczy technologii betonu. Notatka ma 7 stron i składa się z części takich jak: składniki zaprawy, oznaczenie konsystencji świeżej zaprawy, oznaczenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy, oznaczenie ilości składników, oznaczenie wytrzymałości stwardniałej zaprawy budowlanej, oznaczenie skurczu zaprawy, oznaczenie podciągania kapilarnego wody, oznaczenie nasiąkliwości wagowej, oznaczenie odporności zapraw tynkarskich na odrywanie, zestawienie składów zapraw: gipsowych, gipsowo - wapiennych, wapiennych, cementowo - wapiennych, cementowych i cementowo - glinowych, ich zastosowanie oraz metody przygotowania.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(…)

… oraz murów , łuków i sklepień narożnych na
obciążenia
- do obrzutki pod tynk zewnętrznego, wewnętrznego oraz narzutu i warstwy
wierzchniej
- do układania posadzek kamiennych
- do osadzania okładzin kamiennych
w – zaprawa wapienna
- do murowania fundamentów w gruntach suchych
- do murowania ścian wypełniających
- do tynku wewnętrznego
- do układania posadzek kamiennych
g – zaprawa gipsowa
- do tynku…
… cementowo-wapiennych:
Proporcje objętościowe cement: wapno: piasek
Marka
(suchych
zaprawy
Składników) dla marki zaprawy.
M0,6
M1
M2
M4
M7
1:2:12
1:2:9 do 1:0,5:4,5
25
1:2:12
do 1:1:6
35
1:1:6
1:0,5:4,
5
Składy zapraw wapiennych:
Proporcje objętościowe wapno: piasek
Marka
z
wapna
z ciasta wapiennego
zaprawy
hydratyzowanego
M0,3
M0,6
M1
1:3 do 1:4
1:1 do 1:2,5
-
1:3,5 do 1:4,5
1:2 do1:3
1:1,5
Składy zapraw…
…, przy rozstawie podpór
10cm. Przy badaniu stosuje się wkładkę do prasy zapewniającą założony rozstaw podpór oraz
prawidłowe działanie siły nacisku. Wilgotność próbek powinna odpowiadać ustaleniom
normy przedmiotowej dla badanej zaprawy lub wymaganiom wg projektu technicznego.
Do jednorazowego należy stosować stosować trzy beleczki wykonane w jednej formie.
Określenie siły łamiącej wykonuje się prasy hydraulicznej lub maszyny wytrzymałościowej.
W przypadku prowadzenia badania w maszynie wytrzymałościowej wytrzymałość na
zginanie Rz oblicza się w MPa na podstawie siły łamiącej i wymiarów próbki wg wzoru :
Rz = (3Pl / 2bh2 )*10-2
w którym:
P- wartość siły łamiącej,[N];
l- rozstaw podpór [10cm];
b- szerokość beleczki [4cm];
h- wysokość beleczki [4cm];
W naszym przypadku wartość siły wynosiła P=0,83kN w drugim…
… zaprawy należy przykleić do niej klejem epoksydowym 5
krążków stalowych. Po 24 godz. naciąć zaprawę wokół krążków a następnie złączyć
przyklejone krążki metalowe z cięgnem przyrządu o działaniu hydraulicznym lub
pneumatycznym, powodującym odrywanie ich od podłoża siłą działającą prostopadle do
powierzchni próbki.
Przyczepność zaprawy do podłoża oblicza się w MPa wg wzoru:
Rp = (P / F2) * 100-2 [MPa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz