Ogrodzenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogrodzenia - strona 1 Ogrodzenia - strona 2 Ogrodzenia - strona 3

Fragment notatki:

Halina Oleksyn. Notatka składa się z 3 stron.
WYKŁAD 5 TEMAT: OGRODZENIA
- wymagają ogrodzenia - ogrody dydaktyczne, przedszkola, szkoły, przychodnie, posesje
- ogrodzenia odgrywają istotną rolę w terenach zieleni - każde ogrodzenie może być przesłona widokową, przeciwwietrzną, barierą dźwiękochłonną, stanowią element dekoracyjny
ZASADY DOTYCZĄCE BUDOWY OGRODZEŃ:
• - prawo budowalne określa podstawowe warunki wykonywania ogrodzeń
• - ogrodzenie powinno być wykonane w lini określonej drogi lub ulicy
• - narożniki ogrodzenia nie mogą ograniczać widoczności koniecznej dla bezpieczeństwa przechodniów i ruchu pojazdów
• - ogrodzenie nie powinno zasłaniać obiektu zasadniczego
• - forma ogrodzenia powinna harmonizować z innymi elementami otoczenia i mieć estetyczny wygląd
• - bramki, furtki powinny się otwierać do wewnątrz
• - odstępy między prętami nie powinny być większe od 15 cm, a w żłobkach i przedszkolach nie większe jak 10 cm
• - drut kolczasty nie może być zawieszony poniżej 200 cm ponad terenem
• - projekt ogrodzenia zewnętrznego wymaga uzyskania pozwolenia
• - ogrodzenie wewnętrzne do wysokości 200 cm nie wymaga pozwolenia
Przy wyborze konstrukcji należy uwzględnić występowanie czynników wpływających na niszczenie ogrodzeń, do takich zaliczamy:
- ruchy gruntów na skutek osiadania lub przemarzania
- siły wiatru
- korozji materiału
- korzeni lub części nadziemnych istniejących drzew
RUCHU GRUNTU - wywołane osiadaniem lub przemarzaniem powodują pękanie fundamentów i cokołów, co prowadzi do odchyleń linii i płaszczyzny ogrodzenia. Zapobiega się temu przez ustabilizowanie gruntu, głębsze fundamentowanie lub unikanie konstrukcji sztywnych i stosowanie bardziej elastycznych
SIŁY WIATRU - są szczególnie niebezpieczne wobec ogrodzeń pełnych, usytuowanych poprzecznie do kierunku najsilniejszych wiatrów. Można tym siłą zapobiegać tylko przez nadanie ścianie odpowiedniej sztywności np. przez stosowanie słupów. Ogrodzenia ażurowe porośnięte pnączami mogą być niszczone przez wiatr, zwłaszcza w stanie ulistnienia.
KOROZJA MATERIAŁU - zmniejsza trwałość właściwości mechanicznych i cechy estetyczne ogrodzenia. Należy stosować materiały nienasiąkalne, zabezpieczone powierzchniowo i wgłębnie przed korozja.
KORZENIE DRZEW - mogą wywierać naciski na fundamenty, powodując ich pękanie i wypieranie. Podobne działanie może wywierać grubiejący pień drzewa. Uniknąć tego można przez omijanie drzew linią ogrodzenia co najmniej na odległość 1 m.
ELEMENTY OGRODZENIA:
• - słupy - wyznaczają płaszczyznę ogrodzenia i przyjmują materiał tworzący wypełnienia albo ścianę. Położenie słupów powinno być dokładne i trwałe. Rozstawienie słupów wynosi zwykle 3 metry i może się zmieniać zależnie od typu konstrukcji. Najczęściej stosujemy słupy stalowe z kształtowników, słupy murowane z cegły lub kamienia, rzadziej betonowe i drewniane. Słupy mogą być fundamentowane osobno lub osadzone w jednolitym fundamencie biegnącym po całym ogrodzeniu. Głębokość fundamentowania wynosi 60-100 cm i zależy od przepuszczalności gruntu i głębokości przemarzania. Niektóre konstrukcje ogrodzeń nie mają słupów jeżeli ściana jest oparta lub osadzona w fundamencie.

(…)

… przy wykonywaniu wyżej zaprojektowanego chodnika
• Fundamenty powinny mieć dylatacje w odstępach 5-10 cm
• - fundamenty płytkie - nieznacznie wystają ponad powierzchnie terenu wykonujemy zazwyczaj pod siatkami między zafundamentowanymi słupami. Chronią one przed zarastaniem chwastami, w przechodzeniu zwierząt, są to najczęściej płytko osadzone, betonowe pasy o przekroju 10-30 do 40 cm
• - przypora - elementy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz