Etapy projektowania fundamentów bezpośrednich-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Etapy projektowania fundamentów bezpośrednich.
Przyjęcie schematu obliczeniowego podłoża.
Na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalić profil geotechniczny w miejscu projektowanego fundamentu:
podać poziom terenu istniejącego i projektowanego;
zaznaczyć rzędne zalegania poszczególnych warstw oraz wartości parametrów geotechnicznych warstw;
podać rzędne poziomów piezometrycznych wód gruntowych i ich wahania;
zaznaczyć poziomy posadowienia fundamentów sąsiednich;
zaznaczyć poziom posadzki;
zaznaczyć poziomy ewentualnych kanałów instalacyjnych;
Ustalenie głębokości posadowienia.
Usytuowanie fundamentu w rzucie ściany, słupa lub obiektu. Wpływ mają:
głębokość przemarzania gruntu;
wysadzinowość;
głębokość, do której występują zmiany objętościowe;
Wyznacza się obciążenia stałe i zmienne
Wstępne przyjęcie wymiarów podstawy fundamentu.
-oblicza się współczynniki kształtu
-oblicza się współczynniki nośności dla każdej z warstw
Sprawdzenie warunków stanu granicznej nośności podłoża wybierając odpowiednią kombinację:
- w każdej warstwie zaczynając od poziomu posadowienia
- wypieranie podłoża spod fundamentu;
- powstanie osuwiska lub zsuwu podłoża wraz z budowlą
- przesunięcie w poziomie posadowienia fundamentu lub w podłożu;
- obrót wokół krawędzi fundamentu lub wzdłuż walcowej powierzchni poślizgu.
Sprawdzenie warunków stanu granicznego użytkowania obiektu:
*średnie osiadania fundamentów budowli;
*przechylenie całej budowli lub jej części;
*różnice osiadań fundamentów oraz wpływ jednego fundamentu na drugi
Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych fundamentu obciążonych odporem gruntu i obciążeniami od budowli.
*dobór materiału;
*sprawdzenie wstępnie przyjętych wymiarów fundamentu z warunków wytrzymałościowych na zginanie, ścinanie i przebicie;
*obliczenie wymaganego przekroju zbrojenia w fundamentach żelbetowych;
Wykonanie rysunków konstrukcyjnych fundamentu.
Opis techniczny.
Zwiększając fundament zwiększa się obciążenia i zmniejsza strzałkę ugięcia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz