Nasypy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nasypy - strona 1 Nasypy - strona 2 Nasypy - strona 3

Fragment notatki:

Halina Oleksyn. Notatka składa się z 5 stron.
WYKŁAD 2 TEMAT: NASYPY
NASYPY - tworząc ogrody skalne, wały przy urządzeniach sportowych, osłony przeciwwietrzne lub akustyczne. Wykonujemy z ziemi przy niewielkich różnicach wysokości stosujemy najczęściej warstwowe formowanie nasypu. Warstwy kolejnych grubości nakładamy kolejno. Sprzęt - spycharka i maszyny zagęszczające nasyp.
Niekiedy prowadzimy dodatkowe zagęszczenia, tam gdzie długotrwałe osadzanie gruntu jest niedopuszczalne. Tworząc nasyp musimy uwzględnić dodatek na osadzenie ziemi.
BOCZNE FORMOWANIE NASYPU - polega na zsypywaniu ziemi po pochyłości istniejącego terenu. Zsypywana ziemia osuwa się zgodnie z właściwym dla niej kątem stoku naturalnego. Ziemia pozostaje jednak przez długi czas w stanie znacznego spulchnienia, a zagęszczenie gruntu na takich pochyłościach jest trudniejsze niż przy formowaniu warstwowym. Ponadto podczas formowania nasypów metodą boczną może nastąpić niepożądany ruch mas ziemi. Gdy pokrywana powierzchnia ma dużą pochyłość, może nastąpić osuwanie się całej masy nasypu.
Maksymalne nachylenia skarpy dla roślin gruntowych W celach zapobiegania osuwania się mas ziemi stosujemy:
1. zagęszczenie - zagęszczenie odspojonych gruntów, może nastąpić pod wpływem ciężaru własnego, jednak proces taki przebiega wolno i nierównomiernie i zależy od grubości warstw, rodzaju usypywanych gruntów, stopnia ich opadania. Naturalne osiadanie może być stosowane przy budowie brzegów basenu, oczek wodnych, architektury ogrodowej, ponieważ przy nierównomiernym osiadaniu może nastąpić zniekształcenie powierzchni nasypu co może dalej powodować zastoisko wody. Takie osiadanie gruntu może być niebezpieczne dla przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, które znajdują się w nasypach. Grunty z nasypów zagęszczamy mechanicznie do stopnia zapewniającego trwałość powierzchni. Zagęszczenie mechaniczne prowadzimy metodą statyczną lub dynamiczną:
- metoda statyczna - ugniatanie kołami bądź gąsienicami pojazdów lub walcami. Walcami gładkimi zagęszczamy cienkie warstwy grubości do 25 cm. Wałowanie stosujemy tylko na gruntach spoistych. Wałujemy od zewnątrz do wewnątrz nasypu.
- metoda dynamiczna - za pomocą ubijaków lub wibrowania używanych narzędzi spalinowych lub elektrycznych. Sprzęt taki jest mało wydany. Metoda ta jest stosowana na małych powierzchniach i na gruntach luźnych i niespoistych.
2. Zalewanie wodą - zamulanie nasypów, metoda często stosowana na gruntach przeznaczonych do obsadzania drzewami. Proces powolny, ale uzyskujemy równomierne zagęszczenie, a dzięki takiej metodzie mamy dobre właściwości wodne i powietrzne gruntów.
3. Rowkowanie lub schodkowanie nasypów wykonujemy przed nałożeniem wierzchniej warstwy ziemi.


(…)

…. Rzadko w terenach zieleni stosujemy skarpy strome. Przy skarpach powyżej 60% pochyłości, budujemy murki oporowe. Faza końcową jest plantowanie i modelowanie skarpy.
PLANTOWANIE - wyrównanie całej powierzchni, zasypanie zagłębień i likwidacja wypukłości. Wykonujemy za pomocą narzędzi ręcznych, np. łaty lub tłoka. W przypadku większych powierzchni stosujemy równiarkę. Plantowanie wykonujemy po ustaleniu…
… do spławiania drobnych cząstek gleby lub gruntu. Powstają w skutek tego typowe bruzdy i wyżłobienia. Na dużych powierzchniach spływające po nich wody często tworzą silne strumienia, które mogą spowodować głębokie żłobienie.
Najbardziej zagrożone są powierzchnie świeżych nasypów. Intensywność erozji zależy od stopnia pochyłości, stopnia zagęszczenia, składu mechanicznego i spoistości nasypu.
W większym stopniu…
… gruntu.
ZAPOBIEGANIE EROZJI WIETRZNEJ I WODNEJ
1. Wprowadzanie zagęszczenia lub stabilizowanie gruntu - grunt piaszczysty wykorzystywany jako nawierzchnia, stabilizujemy takimi spoiwami jak: cement, masy bitumiczne, bądź papier, dodawanie gruntów o większej spoistości (pod uprawę roślin).
2. Darniowanie - zwarta pokrywa roślinna, najczęściej trawiasta. Trawy tworzą gęste korzenie na głębokości 10 - 15…
…. Jeżeli pochyłość skarpy jest niezbyt stroma to taką powierzchnie wałujemy wałem gładkim lub okółkowym, które wprowadzamy na skarpę za pomocą specjalnych urządzeń..
6. Emulsja olejowo - lateksowa zapobiegająca erozji powierzchni gleby rozprowadzamy tylko bez wody. Te emulsje tworzą cienkie błonki siatkowe, które mocno wiąże się z podłożem, najczęściej dodajemy do nasion. Jeżeli mamy podłoże skaliste to nasiona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz