Fizyka techniczna

note /search

Elektrostatyka-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4137

III Elektryczność i magnetyzm 14. Pole elektryczne, kondensatory, przewodniki i dielektryki. Wybór i opracowanie zadań 14.1. – 14.53.: Andrzej Kuczkowski. 14.1. Dwie niewielkie, przewodzące kulki o masach równych odpowiednio m1 i m2 naładowane ładunkami q1 i q2 zawieszone są na równych niciach ...

Falowa natura promieniowania elektromagnetycznego-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

18. Falowa natura promieniowania elektromagnetycznego. Autor zadań 18.1-18.6 – Bogusław Kusz. Wybór i opracowanie zadań 18.7-18.12 – Barbara Kościelska. 18.1. W telefonii komórkowej poziom bezpieczeństwa (w odniesieniu do szkodliwości oddziaływania promieniowania na materię żywą) określany jes...

Kinematyka-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 938
Wyświetleń: 14616

3. Kinematyka ruchu jednostajnego, zmiennego, jednostajnie zmiennego, rzuty. Wybór i opracowanie zadań 3.1-3.22: Barbara Kościelska, zadań 3.23-3.25: Ryszard J. Barczyński i zadań 3.26-3.36: Krystyn Kozłowski. 3.1. Zależność drogi przebytej przez punkt materialny od czasu można opisać równaniem...

Kinetyczna teoria gazów-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1400

10. Kinetyczna teoria gazów. Wybór i opracowanie zadań od 10.1do 10.6 - Bogusław Kusz. Więcej zadań z tej tematyki znajdziesz w II części skryptu. 10.1. Funkcję rozkładu prędkości cząsteczek gazu doskonałego można zapisać w formie: − m...

Model atomu wedlug Bohra-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 987
Wyświetleń: 6377

20. Model atomu wodoru według Bohra. Wybór i opracowanie zadań – Jadwiga Mechlińska-Drewko. Więcej zadań na ten temat znajdziesz w II części skryptu. 20.1. Opierając się na teorii Bohra znaleźć: a/ promień n-tej orbity elektronu w atomie wodoru, b/ prędkość elektronu na tej orbicie, c/ jego ...

Pole magnetyczne-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 5551

16. Pole magnetyczne, indukcja Wybór i opracowanie Marek Chmielewski 16.1. Znaleźć indukcje pola magnetycznego w odległości r od nieskończone długiego przewodnika walcowego o promieniu przekroju poprzecznego a w którym płynie prąd I. r i B 16.2. Wyznaczyć indukcję pola magnetycznego wytwor...

Akustyka-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1512

9. Akustyka. Wybór i opracowanie zadań 9.1-9.14: Ryszard J. Barczyński 9.1. W roku 2146 policjant zamierzał ukarać mandatem kierowcę, który nie zatrzymał się na dźwięk jego gwizdka o częstotliwości f0=1000Hz. Kierowca tłumaczył się, że nie mógł usłyszeć gwizdka, gdyż na skutek zjawiska Dopplera...

Termodynamika-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4662

11. Termodynamika. Wybór i opracowanie zadań od 11.1 do 11.15 - Bogusław Kusz. 11.1. W zamkniętej butelce o objętości V0=500cm3 znajduje się powietrze o temperaturze t0=270C i ciśnieniu p0=1000 hPa. Po pewnym czasie słońce ogrzało butelkę do temperatury tk=570C. Oblicz liczbę cząsteczek gazu z...

Wytrzymałość-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3185

2.Wytrzymałość materiałów 2.1 Ściskanie i rozciąganie prętów y x dx l x 2.1.1 Obliczyć o ile wydłuży się pod własnym ciężarem pręt o długości l, jeżeli wykonany jest z aluminium o gęstości ρ = 2,6 g/cm3 i module Younga E = 64 MPa. 2.1.2 Dla prętów pokazanych na rysunkach obliczyć wydłuże...

Dynamika ruchu postępowego i po okręgu-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 819
Wyświetleń: 13293

5. Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej Wybór i opracowanie zadań 5.1.1-5.1.10; 5.2.1-5.2.6 oraz 5.3.1-5.3.19 Ryszard Signerski i Małgorzata Obarowska. Zadania 5.1.11-5.1.14 oraz 5.3.20 opracował Krystyn Kozłowski. 5.1. Dynamika ruch...