Fizyka jądrowa - strona 3

Zjawiska zachodzące w jądrze atomowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

FIZYKA JĄDROWA I CZĄSTEK ELEMENTARNYCH Nauka o: budowie, własnościach i zjawiskach zachodzących w jądrze atomowym. Koniec XIX w - najmniejsza niepodzielna cząstka - atom. 1895/6 - odkrycia promieni katodowych (J. Plücker - 1858), - J.J. Th...

Anihilacja - pojęcie i przykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

Anihilacja   - (z łac.   annihilatio   'unicestwienie' od   nihil   'nic') [1]   proces oddziaływania   cząstki   z odpowiadającą jej   antycząstką , podczas którego cząstka i antycząstka zostają zamienione na   fotony   ( zasada zach...

Pomiar energii maksymalnej promieniowania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Pomiar energii maksymalnej promieniowania β metodą pochłaniania całkowitego: Pomiar energii maksymalnej promieniowania beta można wykonywać w rozmaity sposób. Zostaną omówione dwie metody, a mianowicie metoda po­chłaniania całkowitego i metoda pochłaniania połówkowego. W obu meto­dach należy zbad...

Emisja kwantów promieniowania elektromagnetycznego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Promieniowanie γ Samorzutna emisja kwantów promieniowania elektromagnetycznego Rys. 112 a i b. Przejścia radiacyjne: a) jednokrotne b) kaskadowe 10 keV - 5 MeV [10 -10 m ≥ λ γ ≥ 2 ⋅ 10 -13 m] 1. E = E γ + T j.od = T jod ; 2. 0 = p γ + p j.od → dla E ≈ (0,1 ÷ 1) MeV i A ≈ 10 2 T j.od ≈ (0.1 - 10)e...

Promienowanie jądrowe - opis

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Promieniowanie jądrowe - emisja cząstek lub promieniowania elektromagnetycznego (promieniowanie gamma) przez jądra atomów. Promieniowanie zachodzi podczas przemiany ...

Przemiany promieniotwórcze jąder

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

PRZEMIANY PROMIENIOTWÓRCZE JĄDER HISTORIA ODKRYCIA I PODSTAWOWE PRAWA Samorzutny rozpad jąder - prom. α β γ Rozszczepienie. Emisja opóźnionych neutronów i protonów ↔ rozpad sukcesywny. Emisja protonowa, dwuprotonowa - procesy trudno wykrywalne ze względu na duże tło pochodzące od α i β . Początki...

Zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

1, z czego sklada się scyntylator- kryształu scyntylacyjnego, fotokatody, fotopowielacza, przedwzmacniacza wraz z dyskryminatorem. 2,Róznica miedzy gaussem a poisonem- Rozkład Poissona może być stosowany do systemów z dużą liczbą możliw...

Licznik scyntylacyjny - opis

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

Wstęp teoretyczny: Promieniowanie gamma- stanowi twarde promieniowanie elektromagnetyczne i wykazuje największą przenikalnośc ze wszystkich trzech rodzajów promieniowań. Wywołuje stosunkowo słabą jonizację substancji przez którą pr...

Licznika Geigera - Mullera

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Licznik Geigera-Mullera, Zjawisko jonizacji ośrodka gazowego, Współczynnik nachylenia prostej, Prawo przenoszenia błędów,

Fizyka jądrowa

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2555

Wykład: Oddziaływanie nukleon-nukleon. Rozpady jądrowe i reakcje jądrowe. Cykl życia słońca. Czerwony olbrzym. Wykład 38 Fizyka jądrowa 1 Wstęp Każde jądro atomowe składa się z protonó...