Anihilacja - pojęcie i przykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Anihilacja - pojęcie i przykłady  - strona 1 Anihilacja - pojęcie i przykłady  - strona 2

Fragment notatki:


Anihilacja   - (z łac.   annihilatio   'unicestwienie' od   nihil   'nic') [1]   proces oddziaływania   cząstki   z odpowiadającą jej   antycząstką , podczas którego cząstka i antycząstka zostają zamienione na   fotony   ( zasada zachowania pędu   nie dopuszcza możliwości powstania jednego fotonu - zawsze powstają co najmniej dwa) o sumarycznej   energii   równoważnej   masom   cząstki i antycząstki, zgodnie ze wzorem   Einsteina : E=mc 2   (zobacz:   Szczególna teoria względności ). Z punktu widzenia   klasycznej elektrodynamiki   jest to więc zamiana   materii   na   promieniowanie elektromagnetyczne . Przykład : Anihilacja pary   elektron - pozyton , w wyniku której powstają dwa   fotony   gamma : e +   + e -   → 2γ. Zjawisko anihilacji jest symetryczne w czasie: jeżeli zamienimy strony w powyższym równaniu, otrzymamy   kreację par . Układy koincydencyjne są jednymi z podstawowych narzędzi nowoczesnej fizyki jądrowej i cząsteczkowej, pozwalają wykryć zjawiska zachodzące równocześnie, co pozwala modelować
przebieg procesów jądrowych i cząsteczkowych pomimo immanentnie statystycznej natury tych
gałęzi fizyki.
WŁASNOŚCI UKŁADÓW KOINCYDENCYJNYCH
• Czas rozdzielczy - określa maksymalny interwał  pomiędzy impulsami, dla którego
impulsy zostaną potraktowane jako równoczesne - tj. dla którego zostanie wygenerowany
sygnał wyjściowy.
• Współczynnik wyboru - iloraz =
Vc
V nc
odpowiedzi układu w przypadku pojawienia
się sygnałów na wszystkich wejściach (zachodzi koincydencja Vc
), oraz odpowiedzi układu jeśli impuls pojawił się na n−1 wejściach (nie zachodzi koincydencja). • Czas martwy - minimalny czas pomiędzy rejestracją dwóch zdarzeń koincydencyjnych,.
• Czułość koincydencji - minimalna amplituda sygnałów wejściowych konieczna do zarejestrowania koincydencji
• Skuteczność koincydencji - wskazuje jaki procent faktycznych koincydencji jest rejestrowany przez urządzenie.
SCHEMAT BLOKOWY
W układzie koincydencyjnym można wyróżnić trzy bloki:
• Blok wejściowy (BW) - blok standaryzujący impulsy wejściowe. • Układ wyboru (UW) - blok sprawdzający koincydencję
• Standaryzator (ST) - blok standaryzujący impuls wyjściowy Kobalt-60   - promieniotwórczy   izotop   kobaltu   sztucznie otrzymywany, przez   aktywację neutronową   naturalnego kobaltu zawierającego niemal wyłącznie izotop 59. Jest wykorzystywany jako źródło  promieniowania gamma  między innymi do napromieniowania  komórek nowotworowych , gdyż jednemu rozpadowi towarzyszy emisja dwóch kwantów gamma, a czas połowicznego rozpadu wynoszący 5,3 roku umożliwia uzyskanie dużego natężenia promieniowania z małej próbki przy możliwości pracy urządzenia do kilku lat. Urządzenie do napromieniania zmian nowotworowych z użyciem radioaktywnego kobaltu, nazywa się  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz