Fizyka budowli - strona 8

Przezroczyste przegrody budowlane - omówienie

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 35
Wyświetleń: 392

Okna; Drzwi balkonowe; Nieotwierane powierzchnie przeszklone; 1) Wszystkie wymagania podstawowe (o których mowa była przed chwilą); 2) Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno być odpowiednio oświetlone (światłem dziennym); 3) Właściwa powierzchnia przezroczysta; 4) Minimalna izol...

Fizyka budowli - pytania egzaminacyjne Part 1

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

ϭ͘ ĞĐŚLJ ŵĞƚŽĚLJ ůĞŬŬŝĞũ ŵŽŬƌĞũ ŽĐŝĞƉůĂŶŝĂ ƑĐŝĂŶ njĞǁŶħƚƌnjŶLJĐŚ ƚŽ͗ Ă͘ DŽǏŶĂ ǁLJŬŽŶĂđ ũČ ƚLJůŬŽ nj ǁĞųŶLJ ŵŝŶĞƌĂůŶĞũ͕ ď͘ DŽǏŶĂ ǁLJŬŽŶĂđ ũČ ƚLJůŬŽ njĞ ƐƚLJƌŽƉŝĂŶƵ͕ Đ͘ :ĞƑůŝ ũĞƐƚ ǁLJŬŽŶĂŶĂ njĞ ƐƚLJƌŽƉŝĂŶƵ ƚŽ ŶŝĞ ǁLJŵĂŐĂ ŬŽųŬŽǁĂŶŝĂ͕ Ě͘ :ĞƑůŝ ũĞƐƚ ǁLJŬŽŶĂŶĂ nj ǁĞųŶLJ ŵŝŶĞƌĂůŶĞũ ŶŝĞ ǁLJŵĂŐĂ ƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂ njĂƉƌĂǁLJ ŬůĞũČĐĞũ...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 10

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

13.Którędy powinno wypływać ciepłe powietrze podczas wentylacji naturalnej? a) przez okna b) przez nieszczelności w dachu c) przez komin wentylacyjny 14. Główną zaletą izolacji transparentnych, odróżniającą je od tradycyjnych izolacji cieplnych jest: a) mają one ok. 5 razy mniejszy współczynnik...

Pytania egzaminacyjne Part 11

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

PYTANIA Z FIZYKI BUDOWLI 2 grupa. B 1. Kraje o największej emisji CO2 (powyżej 1000 mln ton) to : a) Chiny b) USA c) Rosja d) Polska 2. Roczne zapotrzebowanie na energię w budynku tradycyjnym wynosi : a) ok. 15 kWh/(m2rok) b) ok. 50 kWh/(m2rok) c) ok. 120 kWh/(m2rok) d) ok. 200 kWh/(m2rok)...

Fizyka budowli - pytania egzaminacyjne Part 12

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

25. Jak często przeprowadza sie kontrole kotłów i systemów klimatyzacji? a) w obiektach budownictwa wysokiego - co 2 lata, w pozostałych przypadkach - co 5 lat b) częstotliwość kontroli zależna jest od rodzaju używanego paliwa oraz od mocy urządzenia c) kontroli podlegają jedynie systemy klimatyz...

Fizyka budowli - pytania egzaminacyjne Part 13

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

13. Komu przysługuje premia termomodernizacyjna? a) tylko właścicielom domów jednorodzinnych b) właścicielom domów jednorodzinnych oraz wspólnotom mieszkaniowym, które zadeklarowały poprawę jakości energetycznej o 25% c) właścicielom domów jednorodzinnych oraz właścicielom budynków użyteczności p...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 14

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

14. Zaznacz zdania błędne: a) Audyt energetyczny jest obiektywny i umożliwia porównanie różnych wariantów. b) Audyt energetyczny nie stanowi założenia do projektu budowlanego. c) Audyt energetyczny nie zawiera optymalizacji zakresu inwestycji. d) Audyt energetyczny potwierdza możliwość spłaty kr...

Pytania egzaminacyjne Part 15 - omówienie

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

1. Mikroklimat pomieszczeń to: a) oświetlenie b) jakość powietrza c) stan wilgotnościowy przegród budowlanych d) ochrona przed hałasem e) ochrona przeciwpożarowa 2. Uczestnikami procesu Budownictwo Przyjazne Środowisku są: a) środowisko ...