Przezroczyste przegrody budowlane - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przezroczyste przegrody budowlane - omówienie  - strona 1 Przezroczyste przegrody budowlane - omówienie  - strona 2 Przezroczyste przegrody budowlane - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Okna;
Drzwi balkonowe;
Nieotwierane powierzchnie przeszklone;
1) Wszystkie wymagania podstawowe (o których mowa
była przed chwilą);
2) Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi
powinno być odpowiednio oświetlone (światłem
dziennym);
3) Właściwa powierzchnia przezroczysta;
4) Minimalna izolacyjność termiczna;
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle
ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić
co najmniej 1:8 natomiast w innym pomieszczeniu, w
którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względu
na przeznaczenie – co najmniej 1:12;
Ze względu na oszczędność energii, istnieje też górna
granica powierzchni przeszklonej w budynku w
zależności od jego przeznaczenia:
- w budynku jednorodzinnym pole powierzchni A0,
wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i
przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła
Uk nie mniejszym niż 2,0 W/(m2·K), obliczone
według ich wymiarów modularnych, nie może być
większe niż wartość A0max obliczona według wzoru:
A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw
W budynku użyteczności publicznej, wartość A0max,
liczymy tak jak dla budynków mieszkalnych, jeżeli
tylko nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczącymi
zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem
dziennym;
W budynku produkcyjnym łączne pole powierzchni
okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni
całej elewacji nie może być większe niż:
- 15 % - w budynku jednokondygnacyjnym (halowym);
- 30% - w budynku wielokondygnacyjnym;
Graniczna wartość współczynnika przenikania ciepła;
Z powyższego wzoru wynika, że okna wykonane z
tych samych materiałów, ale o innych wymiarach,
mogą mieć inne parametry izolacyjności termicznej;
Graniczny współczynnik przepuszczalności energii
całkowitej okna oraz przegród przezroczystych gc;
zapobiega przegrzewaniu budynków i pomieszczeń;
gG – wsp. przepuszczalności energii
całkowitej dla zestawu szybowego,
fC – wsp. korekcyjny ze względu na
zastosowane urządzenia
przeciwsłoneczne.
Przepuszczalność promieniowania
słonecznego przez przegrodę
zewnętrzną
Wymagań dotyczących gC nie stosuje się, gdy:
-Okno ma powierzchnię mniejszą niż 0,5 m2;
-Okno usytuowane jest od strony północno- wschodniej, północnej lub
północno- zachodniej i nachylone do poziomu pod kątem nie mniejszym
niż 60 stopni;
- Okno chronione jest przed
promieniowaniem słonecznym przez
sztuczną przegrodę lub naturalną
przegrodę budowlana;
Kumulacja maksymalnych zysków ciepła w okresie
ogrzewczym;
Ograniczenie nagrzewania budynków i pomieszczeń
zimą;
1- prom. słoneczne;
2- prom.
pochłonięte;
3- prom. odbite od
przesłony;
4- prom.
przenikające przez
przesłonę;
5- odbicie od
przesłony;
6- prom.
przenikające do
pomieszczenia;
Szyby zmieniające przepuszczalność promieniowania
słonecznego w zależności od temp. wewnętrznej,
sterowane za pomocą czujników – b. drogie (!);
Zastosowanie stolarki niskoenergetycznej i pasywnej –
trzeba dokonać analizy opłacalności;
Warto zastosować stolarkę okienną o b. dobrych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz