Fizyka - strona 97

Bezwładność bryły sztywnej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 910

Sprawozdanie z laboratorium fizyki Temat: Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej. Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie badania ruchu bryły sztywnej. Ruch obrotowy bryły sztywnej charakteryzuje się tym, że wszystkie punkty bryły sztywnej  po...

Fizyka - Budowa cząsteczek

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Budowa cząsteczek -  Wiązanie jonowe  –  V III VI II VII I B A A A B A , , , − − III A II A I A , ,  - pierwiastki elektrododatnie VII B VI B V B , ,  - przyjmują elektrony z grup I,II,III;  E=4-8eV -  Wiązania kowalentne  – dwa pierwiastk...

Fizyka - pojęcie ciężaru

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Ciężar Ciężar zazwyczaj definiujemy jako siłę ciążenia działającą na ciało . W pobliżu powierzchni  Ziemi dla ciała o masie  m  będzie ona równa  mg . Na Księżycu ciężar jest mniejszy w porównaniu z  ciężarem na Ziemi około sześć razy. 165 . 0 2 2 2 2 = = = K Z Z K Z Z K K Z K R M R M R m M G R m M...

Ciśnienie i gęstość

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Ciśnienie i gęstość Różnica w działaniu siły powierzchniowej na płyn i na ciało stałe polega na tym, że dla  cieczy siła powierzchniowa musi być zawsze prostopadła do powierzchni płynu podczas gdy w  ciele stałym może mieć dowolny kierunek. Spoczywający płyn nie może równoważyć sił stycznych  (wars...

Fizyka - Ciała sprężyste

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1372

BADANIE WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTYCH CIAŁ 1. Wprowadzenie. W zależności od budowy wewnętrznej, przy rozpatrywaniu właściwości  sprężystych, ciała dzielą się na: - jednorodne – każdy element objętości ma jednakowe właściwości - niejednorodne. Dz...

Ciepło i termodynamika

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

CIEPŁO i TERMODYNAMIKA Podstawowe   pojęcia   używane   w   termodynamice   statycznej   i   fenomenologicznej  mi*d2ri/dt2=Fi+ ∑Fji . Jeżeli mamy zbiorowisko cząstek (elementów układu) i znamy  współrzędne  przestrzenne  każdej cząstki i składowe pędu, jeżeli  uczynimy  wiele   upraszczających   z...

Ciepło właściwe ciał stałych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

Sprawozdanie z laboratorium fizyki Temat:  Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych i cieczy. Podstawowe pojęcia kalorymetrii: Ilość ciepła Q potrzebna do podwyższenia temperatury różnych mas m tej samej substancji  lub np. do wywołania 

Ciepło właściwe przy stałej objętości

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Ciepło właściwe Ciepło właściwe definiujemy jako  d Q /d T   na gram lub mol substancji  (ciepło wagowe lub  molowe). Ciepło właściwe przy stałej objętości Ponieważ d V  = 0 więc d U  = d Q  a stąd c v   = d Q /d T  = d U /d T Dla gazu jed...

Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu Z I zasady termodynamiki mamy d Q  = d U  +  p d V Ponieważ  U  zależy tylko od  T  więc mamy d U  =  c v d T  więc d Q  =  c v d T  +  p d V Dla gazu doskonałego (1 mola) d V  =  R d T / p , więc d Q ...

Fizyka - cykl Carnota

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Cykl Carnota Bardzo ważnym cyklem odwracalnym jest cykl Carnota. Cykl ten wyznacza granicę naszych  możliwości zamiany ciepła na pracę. 1) Gaz znajduje się w stanie  p 1,  V 1,  T 1 (punkt A). Cylinder stawiamy na zbiorniku ciepła i  pozwalamy, żeby gaz rozprężył się izotermicznie do stanu  p 2,  V...