Fizyka - strona 98

Drgania elektromagnetyczne. Obwód LC

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Drgania elektromagnetyczne  masa  M  na sprężynie, bez oporów. Równanie ruchu kx t x M − = 2 2 d d Rozwiązania x = A cos ω t v   = d x /d t  =  A ωsinω t a  = d2 x /d t 2 = –  A ω2cosω t przy warunku  ω = ( k / M )1/2. • Obwód LC Rozpatrzmy obwód złożony z szeregowo połączonych

Drgania elektromagnetyczne.Obwód szeregowy RLC

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Drgania elektromagnetyczne  masa  M  na sprężynie, bez oporów. Równanie ruchu kx t x M − = 2 2 d d Rozwiązania x = A cos ω t v   = d x /d t  =  A ωsinω t a  = d2 x /d t 2 = –  A ω2cosω t przy warunku  ω = ( k / M )1/2. ◦ Obwód szeregowy RLC  Każdy obwód ma pewien opór  R , przykładowo jest to opór ...

Drgania harmonmiczne i wahadło torsyjne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1057

W A H A D Ł O   S K R Ę T N E 1. Drgania harmoniczne  2. Wahadło torsyjne  1. Drgania harmoniczne  Drganiami harmonicznymi nazywamy ruch masy  m  wzdłuż współrzędnej  x , w sytuacji, gdy na masę tę działa siła (tzw.siła  kierująca) proporcjonalna do wartości tej współrzędnej, z przeciwnym znakiem. ...

Fizyka - Drgania relaksacyjne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

D R G A N I A    R E L A K S A C Y J N E W obwodzie ładowania kondensatora po zastosowaniu prawa Kirchhoffa wyłania się następujące równanie różniczkowe: 0 = − − C q dt dq o R U Po rozwiązaniu tego równania powstaje opis procesu ładowania kondensatora: ) 1 ( RC t o e U u − − = Neonówka zapala się p...

Druga zasada dynamiki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

Druga zasada dynamiki Newtona Wiemy już, że ta zasada jest słuszna gdy obserwator znajduje się w układzie  inercjalnym. Siła w drugiej zasadzie dynamiki jest siłą wypadkową (trzeba brać sumę  wektorową wszystkich sił). Zastanówmy się jaka jest różnica między definicją siły, a drugą zasadą dynamiki?...

Dudnienia - modulacja amplitudy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Dudnienia - modulacja amplitudy Rozpatrzmy przypadek  interferencji w czasie . Pojawia się ona gdy przez dany punkt w  przestrzeni przebiegają w tym samym kierunku fale o trochę różnych częstotliwościach.  Wychylenie wywołane przez jedną falę ma...

Dynamiczna siła nożna

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Dynamiczna siła nośna Dynamiczna siła nośna  jest to siła jaka działa na np. skrzydło samolotu, nartę wodną, śmigło  helikoptera, i wywołana jest ruchem tych ciał w płynie w odróżnieniu od  statycznej siły nośnej ,  która jest siła wyporu dział...

Dynamika bryły sztywnej - Prędkość kątowa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Dynamika bryły sztywnej. Bryłą sztywną nazywamy takie ciało, w którym wszystkie punkty mają zawsze stałe  odległości:  r i -  r j÷ =  r ij Wynika stąd, że podczas ruchu układ punktów materialnych, który tworzy tą bryłę sztywną,  porusza się jako całość o nie zmieniającej się postaci i objętości....

Fizyka - pojęcie dynamiki - ZASADA NEWTONA

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

DYNAMIKA I  ZASADA  NEWTONA (zasada bezwładności) Jeżeli na ciało nie działa siła lub siły  równoważą się to ciało pozostaje w  spoczynku lub porusza się ruchem  jednostajnym.     st n co V F n i i    = ⇒ = ∑ = 0 1 II  ZASADA  NEWTONA Jeżeli na ciało działa niezrównoważo- na siła to nadaje przyś...