Ciepło właściwe przy stałej objętości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ciepło właściwe przy stałej objętości - strona 1 Ciepło właściwe przy stałej objętości - strona 2

Fragment notatki:

Ciepło właściwe Ciepło właściwe definiujemy jako  d Q /d T   na gram lub mol substancji  (ciepło wagowe lub  molowe). Ciepło właściwe przy stałej objętości Ponieważ d V  = 0 więc d U  = d Q  a stąd c v   = d Q /d T  = d U /d T Dla gazu jednoatomowego (dla jednego mola)  U  = (3/2) NAVkT  = (3/2) RT . Zatem c v  = (3/2) R Dla cząsteczki dwuatomowej spodziewamy się więc c v  = (5/2) R a dla wieloatomowej c v  = 3 R Niedoskonałością modelu opartego na mechanice klasycznej jest to, że przewiduje ciepło właściwe  niezależne od temperatury, a badania pokazują, że jest to prawdziwe tylko dla gazów  jednoatomowych. Dla pozostałych  c v  rośnie z temperaturą. Na rysunku poniżej przedstawiono  cV  dla wodoru (H2) w funkcji temperatury (w skali  logarytmicznej). W temperaturach niższych od 100 K,  c v  = (3/2) R  co wskazuje, że w tak niskich temperaturach nie  ma rotacyjnych stopni swobody. Rotacja staje się możliwa dopiero w temperaturach wyższych ( c v  =  (5/2) R ). Ale w temperaturach powyżej 2000 K,  c v  osiąga wartość (7/2) R . Wytłumaczenie tych zjawisk nie jest możliwe na gruncie mechaniki klasycznej. Dopiero mechanika  kwantowa daje wyjaśnienie tych zmian. Gdyby cząstka miała moment pędu to musiał by on być  równy co najmniej  Lmin  =  h /2 π ≈ 10-34 kg m2 s-1 (analogia do modelu Bohra atomu wodoru). Energia  kinetyczna ruchu obrotowego dana jest wyrażeniem I L I E rot 2 2 2 2 = = ω 10 100 1000 10000 2 4 6 8 (3/2) R (5/2) R (7/2) R C v  c a l/m o l K Temperatra (K) Dla cząsteczki H2  m =1.67·10-27 kg a  R   ≈ 5·10-11 m, więc  I  = 2 mR 2 ≈ 8.3·10-48 kg m2. Ponieważ na jeden stopień swobody przypada energia  kT /2 więc kT /2 =  L 2/2 I czyli T  =  L 2/ kI Stąd dla  Lmin  otrzymujemy  Tmin   ≈ 90 K. Dla niższych temperatur energia jest za mała aby wzbudzić rotacje co wymaga pewnej minimalnej  energii. Podobnie jest dla ruchu drgającego, który także jest skwantowany. Edrg,min = hv . Dla typowej cząsteczkowej częstotliwości drgań 1014 Hz (zakres widzialny)  otrzymujemy energię drgań  ≈ 6·10-20 J co odpowiada temperaturze około 4000 K. Tak więc z zasady  ekwipartycji energii wynika, że w tak wysokich temperaturach średnia energia drgań  Edrg  =  kT /2.  Oprócz energii kinetycznej tego ruchu istnieje jeszcze jego energia potencjalna. Zatem średnia  energia wewnętrzna na cząsteczkę wynosi U = Eśr,kin,post + Eśr,kin,rot + Eśr,kin,drg + Eśr,pot,drg U  = (3/2) kT  + (2/2) kT  + (1/2) kT  + (1/2) kT  = (7/2) kT Dla 1 mola ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz