Fizyka - pojęcie ciężaru

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - pojęcie ciężaru - strona 1 Fizyka - pojęcie ciężaru - strona 2

Fragment notatki:

Ciężar Ciężar zazwyczaj definiujemy jako siłę ciążenia działającą na ciało . W pobliżu powierzchni  Ziemi dla ciała o masie  m  będzie ona równa  mg . Na Księżycu ciężar jest mniejszy w porównaniu z  ciężarem na Ziemi około sześć razy. 165 . 0 2 2 2 2 = = = K Z Z K Z Z K K Z K R M R M R m M G R m M G F F Definicja ciężaru może być myląca. Np. astronauta pomimo, że działa na niego jeszcze siła ciążenia  uważa, że jest w stanie nieważkości. Fizjologiczne odczucie ciężaru czyli ile siły trzeba włożyć np.  do podniesienia ręki. Ciężar pozorny, masa bezwładna i masa grawitacyjna Ważną konsekwencją tego, że siła grawitacyjna działająca na ciało jest proporcjonalna do jego  masy, jest możliwość pomiaru masy za pomocą mierzenia siły grawitacyjnej. Można to zrobić  używając wagi sprężynowej albo porównując siły grawitacyjne działające na masę znaną (wzorzec)  i na masę nieznaną innymi słowy ważąc ciało na wadze. Powstaje pytanie czy w obu metodach  mierzymy tę samą właściwość. Np. gdy spróbujemy pchnąć klocek po idealnie gładkiej poziomej  powierzchni to wymaga to pewnego wysiłku, a przecież ciążenie nie pojawia się tu w ogóle.  Konieczność przyłożenia siły jest związana z masą. Ta masa występuje we wzorze  F = ma .  Nazywamy ją  masą bezwładną m . W innej sytuacji utrzymujemy ten klocek uniesiony w górę w  stanie spoczynku. Bezwładność nie odgrywa tu żadnej roli bo ciało nie przyspiesza, jest w  spoczynku. Ale musimy używać siły o wartości równej przyciąganiu grawitacyjnemu między  ciałem i Ziemią, żeby ciało nie spadło. Odgrywa tu rolę ta właściwość ciała, która powoduje jego  przyciąganie przez inne obiekty takie jak Ziemia i siła jest tu dana wzorem 2 ' Z Z R M m G F = gdzie  m' jest masą grawitacyjną . Czy  m  i  m ' ciała są sobie równe? Masa bezwładna  m 1 spadając swobodnie w pobliżu powierzchni Ziemi ma przyspieszenie  a 1, przy  czym 2 1 1 1 ' Z Z R M m G a m = jeżeli inna masa  m 2 uzyskuje inne przyspieszenie  a 2 to 2 2 2 2 ' Z Z R M m G a m = Dzieląc te równania przez siebie otrzymamy ' ' 2 1 2 2 1 1 m m a m a m = Widzimy, że jeżeli wszystkie ciała spadają z tym samym przyspieszeniem  a 1 =  a 2 =  g  to stosunek  mas bezwładnych jest równy stosunkowi mas grawitacyjnych. Jeżeli dla jednej substancji ustalimy,  że masa bezwładna jest równa masie grawitacyjnej to prawdziwe to będzie dla wszystkich  substancji. Aktualnie jesteśmy w stanie stwierdzić, że  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz