Elementy elektroniczne

note /search

Analogie między obwodami elektrycznymi i magnetycznymi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1694

ANALOGIE MIĘDZY OBWODAMI ELEKTRYCZNYMI I MAGNETYCZNYMI e m Przewodnictwo σ S/m] Przenikalność magnetyczna  [H/m]=[(V . s)/(A . s)] permeability Przenikalność elektryczna  F/m]=[(A . s)/(V . m)] permittivity Natężenie po...

Elementy elektroniczne - kolokwium1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1421

1. Charakterystyka diody rzeczywistej: Zaznaczono na nim 5 zakresów prądów diody: 1- małe prądy; 2 - rekombinacyjny; 3- dyfuzyjny; 4- prądów unoszenia; 5- omowy; 2 . Równanie opisujące prąd rekombinacyjny i generacyjny diody rzeczywistej w ki erunku prz e wodzenia: Korzystając z charakterystyki ...

Laboratoria

 • Politechnika Śląska
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2037

...po wlaniu do pojemników w odpowiedniej ilości silikonu (Gumosil-B) i dodania obliczonej ilości katalizatora OL-1 a następnie dokładnym zmieszaniu powstałej substancji szpatułką i pozostawieniu jej w tej substancji; co 1 min wyciągamy szpatułkę i sprawdzamy, czy substancja nadal ma własności ...

Elementy elektroniczne-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

1.Wraz ze wzrostem temperatury liczba nośników prądu w półprzewodnikach: rośnie 2.Półprz. samoistny to: a) materiał samoistnie generujący prąd b) półprzew. z pojedynczym elektronem walencyjnym c) czysty półprz. pozbawiony domieszek i d...

Zjawiska temperaturowe w tranzystorach

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Opracowanie wyników W ćwiczeniu badaliśmy zjawiska temperaturowe zachodzące w tranzystorach. Z użyciem aplikacji pomiarowej odczytaliśmy szereg wielkości opisujących stan tranzystora, które pozwoliły obliczyć rezystancję termiczną. Dla

Charakterystyki stałoprądowe tranzystorów bipolarnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

AGH, WEAIiE ELEMENTY ELEKTRONICZNE - LABORATORIUM Rok 1 EiT Nr ćwiczenia: 5 Temat: Charakterystyki stałoprądowe tranzystorów bipolarnych Ocena: Data wykonania: 22.04.2013 Imię i nazwisko: 1. Konrad Jurasz 2. Mateusz Kulczyk 1. Tranzystor - półprzewodnikowy

Charakterystyki stałoprądowe (konspekt)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

AGH, WEAIiE ELEMENTY ELEKTRONICZNE - LABORATORIUM Rok 1 EiT Nr ćwiczenia: 1 Temat: Charakterystyki stałoprądowe złącza p-n - diody prostownicze i specjalne. Ocena: Data wykonania: Imię i nazwisko: 1. Cel ćwiczenia: Pomiary charakteryst...

Efekty dynamiczne przełączania diody (konspekt)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

AGH, IEiT ELEMENTY ELEKTRONICZNE - LABORATORIUM Rok 1 EiT Nr ćwiczenia: 3 Temat: EFEKTY DYNAMICZNE PRZEŁĄCZANIA DIODY - diody impulsowe Ocena: Data wykonania: 11.03.2013 Imię i nazwisko: 1. Szymon Turek 2. Tomasz Durlatka Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia są obserwacje przełączania diod pó...

Parametry małosygnałowe tranzystorów bipolarnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2044

AGH, WIET ELEMENTY ELEKTRONICZNE - LABORATORIUM Rok 1 EiT Nr ćwiczenia: 7 Temat: Parametr małosygnałowe tranzystorów bipolarnych Data wykonania: 20-05-2013 Imię i nazwisko: Mateusz Fundakowski Krystian Majer Ocena: Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie niektórych parametrów mał...

Pojemność złącza p-n (konspekt)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

AGH, WEAIiE ELEMENTY ELEKTRONICZNE - LABORATORIUM Rok 1 EiT Nr ćwiczenia: 2 Temat: Pojemność złącza p-n Ocena: Data wykonania: Imię i nazwisko: 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia są pomiary złącz półprzewodnikowych oraz wyznaczenie charakterystycznych parametrów tych złącz. W ćwiczeniu zas...