Diagnostyka izotopowa

note /search

Paluchowski „Diagnoza psychologiczna.Podejście ilościowe i jakościowe”...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2170

Paluchowski „Diagnoza psychologiczna.Podejście ilościowe i jakościowe” DIAGNOZOWANIE proces aktywnego poszukiwania i przetwarzania danych potrzebnych do podjęcia decyzji o działaniach zmierzających do zmiany aktualnego stanu psychospołecznego ludzi. Trzy główne obszary problemowe diagnozowania: Obs...

Diagnostyka

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2828

DIAGNOSTYKA SYSTEMATYKA- zajmuje się przyswajaniem i interpretowaniem pojęć klinicznych SYMPTOMATOLOGIA- (łac. sympthoma )- nauka o objawach Każdy organizm żywy w trakcie funkcjonowania demonstruje objawy zdrowia lub zdrowia + choroby. W biologii brak ścisłych norm- zawsze istnieje zakres normy (do...

Wynik omacywania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2597

WYNIK OMACYWANIA Zapisuje się je w protokole badania używając poniższych sformułowań dotyczących konsystencji tkanek: jędrna = miąższowa (np. wątroba) ścięgnista np. ścięgna twarda np. kość miękka np. mięśnie, przedżołądki ciastowata (prz...

Rodzaje rozpoznania ze wzg. na podstawę

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

Rodzaje rozpoznania ze wzg. na podstawę: objawowe (diagnosis symptomatica) - stawiane w oparciu o badanie kliniczne na podstawie objawów z których wnioskujemy o zmianach zewn. i wewn. - rozpoznanie czynnościowe (d. functionalis) - np. niewydolność krążenia pochodzenia sercowego. - rozpoznanie anato...

Charakter badania przedmiotowego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

Charakter bad. przedmiotowego. Status praesens (stan obecny) oceniany jest przez: bad. przedmiotowe ogólne - ocena wyglądu zewn. zw. (habitus), oceniamy go po czym przechodzimy do badania widocznych błon śluzowych, zewn. węzłów chłonnych i k...

Kondycja zwierzęcia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1540

Ze stanem odżywienia wiąże się kondycja zwierzęcia - jest to zdolność organizmu do przezwyciężania negatywnego wpływu środowiska. Wyróżniamy kondycję: wyścigową, rozpłodową, roboczą. Dobry stan odżywienia nie jest równoznaczny kondycji. Kondycja wiąże się także ze stopniem wytrenowania - przygotowa...

Rodzaje wybroczyn

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2429

Rodzaje wybroczyn: punktowe (pataechiae) - małe ilości krwi, która uległa wynaczynieniu--- smugowate (viclius) plamiste stopnie gradacji krwawe podbiegnięcia (sungulationes) - wydostanie dużej ilości krwi Krwiak (haemathorna) - wydostanie się k...

Małe przeżuwacze

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2303

Małe przeżuwacze: W. chłonne są niemacalne, tylko przedłopatkowe i fałdu kolanowego u kóz; u owiec ze wzg. na grubość runa odstępuje się od ich badania. Konie: W chłonne podżuchwowe - po wewn. stronie żuchwy, przednia od wcięcia naczyniowego (...

Hypotermia, hypertermia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1260

W warunkach chorobowych może dojść do hypotermii lub hypertermii . Hypotermia: Spotyka się ją u zw. w okresie rekonwalescencji, jednak częściej w tym okresie wahania temp. tyczą się dolnej wartości w zakresie normy. Jej wyraźne przekroczenie jest zagrożeniem życia, gdyż związane jest to z zapaścią ...

Przedmiotowe badanie szczegółowe - badanie układu powłokowego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1701

Przedmiotowe badanie szczegółowe - badanie układu powłokowego włosy i wytwory rogowe naskórka włosy i pióra: - gęstość - połysk - przyleganie - barwa - ubytki rogi, kopyta, racice, szpara międzyraciczna, opuszki palcowe, kasztany u koni: - wielkość - kształt - barwa - budowa powierzchni - połysk - ...