Aerodynamika

note /search

Aerodynamika - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Aerodynamika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1729

  AERODYNAMIKA  – utylitarny dział  Mechaniki Płynów, który zajmuje się  badaniem  sił  wywieranych przez  powietrze   na poruszające się względem  niego  ciała stałe .    Zasadnicze zadania Aerodynamiki:   określenie kształtu zgodnego z przeznaczeniem użytkowym urządzenia  i optymalnego pod wzgl...

Ruch wirowy płynu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Aerodynamika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2597

RUCH WIROWY PŁYNU  Pojęcia dotyczące pól wirowych  Przepływ wirowy jest przypadkiem najogólniejszej formy ruchu. Charakteryzuje  się tym, że wektor prędkości kątowej chwilowego obrotu jest różny od zera:  rot  v  = 2ω   =  W   ≠  0   Ruch wirowy jest określony polem wektorowym prędkości kątowej c...

Płat nośny w opływie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Aerodynamika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1841

PŁAT NOŚNY W OPŁYWIE POD- I PRZYDŹWIĘKOWYM    Wpływ  ściśliwości na charakterystyki aerodynamiczne płata o skończonej  rozpiętości w strudze pod- i przydźwiękowej  W miarę zbliżenia się prędkości strugi do prędkości dźwięki wpływ ściśli...

Maksymalny współczynnik siły nośnej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Aerodynamika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1792

MAKSYMALNY WSPÓŁCZYNNIK SIŁY NOŚNEJ  Oderwanie strugi  Przy wartościach kąta natarcia α  αkr (obszar kątów zakrytycznych) opływowi  górnej powierzchni płata towarzyszy oderwanie strugi w tylnej części w wyniku  dodatniego gradientu ciśnie...

Zjawiska falowe płynu ściśliwego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Aerodynamika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

ZJAWISKA FALOWE W PRZEPŁYWIE JEDNOWYMIAROWYM  PŁYNU ŚCIŚLIWEGO  Każdy punkt na powierzchni opływanego ciała charakteryzuje się pewną  wartością ciśnienia, gęstości i innych parametrów strugi gazowej. Zmianę tych  wielkości spowodowaną ruchem ciała nazywamy  zaburzeniem .     ZABURZENIA  małe (sła...

Zjawiska falowe płynu ściśliwego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Aerodynamika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

ZJAWISKA FALOWE W PRZEPŁYWIE JEDNOWYMIAROWYM  PŁYNU ŚCIŚLIWEGO  Każdy punkt na powierzchni opływanego ciała charakteryzuje się pewną  wartością ciśnienia, gęstości i innych parametrów strugi gazowej. Zmianę tych  wielkości spowodowaną ruchem ciała nazywamy  zaburzeniem .     ZABURZENIA  małe (sła...

Profil nośny Żukowskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Aerodynamika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1274

PROFIL NOŚNY (Żukowskiego)   Charakterystyki geometryczne profilu    Płatem nośnym  nazywamy bryłę ukształtowaną tak, aby przy odpowiednim jej  ustawieniu względem niezakłóconej strugi płynu działała na nią możliwie duża  siła nośna znacznie przekraczająca siłę oporu.  Dowolny przekrój płata nośn...

Podstawy teorii płata nośnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Aerodynamika
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2387

PODSTAWY TEORII PŁATA NOŚNEGO   O SKOŃCZONEJ ROZPIĘTOŚCI  Charakterystyki geometryczne płata  Struga opływająca płat nośny (skrzydło) powinna być traktowania jako  przestrzenna, a jej stopień odchylenia od strugi płaskiej zależy od kształtu i  rozmiarów pł ata1.       zw k zw    Płat z reguły na ...