System podatkowy - strona 4

Podatki i opłaty loklane

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3087

Spis treści:1. Podatek rolny 2 2. Podatek leśny 5 3. Podatek od nieruchomości 6 4. Podatek od środków transportu 7 5. Podatek od posiadania psów 8 6. Podatek od spadków i darowizn 9 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 14 8. Opłaty ...

Podatki-akcyza

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1771

PODATEK AKCYZOWY 1. Podmiot podatku: Podatnikami są importerzy i producenci wyrobów akcyzowych bez względu na ich strukturę organizacyjno- prawną. Zapłacenie podatku akcyzowego przez importerów i producentów nie zwalnia ich od płacenia podatku VAT. Płacą go oni na ogólnych zasadach. Podatek akcyzow...

Podatki-zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2079

1. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe. Obowiązek podatkowy /definicje/: a. abstrakcyjny obowiązek podatkowy określony w ustawach podatkowych obejmujący z jednej strony podatkowo prawny stan faktyczny z drugiej zaś jego następstwa prawne b. zindywidualizowany obowiązek podatkowy ciążą...

Podatki lokalne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • System podatkowy
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2436

Podatki lokalne PODATKI LOKALNE Unormowane są w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Uregulowane w tej ustawie są podatkami stricte lokalnymi gdyż wpływają one do budżetu gminy i są uregulowane w odpowiedniej ustawie. Ustawa określa obowiązek podatkowy w podatku od n...

Podatki - czym są, ogólna charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • System podatkowy
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1694

Czym są podatki. 1. Czy podatki są potrzebne? Czy podatki nie są konieczne, jak uważa większość ludzi? Czy nie trzeba płacić podatków, by cieszyć się takimi rzeczami, jak opieka medyczna, drogi, poczta, koleje, ochrona policyjna i tak dalej? Wyobraźmy sobie lokalnego kupca, który wypędza z miast...

Podatki jako forma dochodów budżetu państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • System podatkowy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1967

Podatki jako forma dochodów budżetu państwa Podatki jako forma dochodów budżetu państwaNajważniejszym źródłem dochodów budżetowych państwa są podatki. Podatki są to przymusowe ,bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo na podstawie przepisów prawa w celu uzyskania docho...