Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 16

Międzynarodowe obroty kapitałowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1372

Dr. Ewa Feder - Sempach Międzynarodowa stosunki gospodarcze Ćwiczenia VI – Międzynarodowe obroty kapitałowe 1. Inwestycje: Inwestycja jest to zaangażowanie określonej kwoty pieniędzy na pewien okres, aby w przyszłości otrzymać jej zwrot kompensujący inwestorowi:  Czas w którym pieniądze były...

Międzynarodowy System Waluty Złotej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

Dr. Ewa Feder - Sempach Międzynarodowa stosunki gospodarcze Ćwiczenia III – Międzynarodowy System Waluty Złotej MFW – zbiór przyjętych przez poszczególne kraje zasad funkcjonowania strefy monetarnej i kursu walutowego. Koniec Bretton Woods – 1973 lub 1976 (konferencja na Jałcie). Współczesny

Pojęcia i zakres miedzynarodowych stosunków gospodarczych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 791

Dr. Ewa Feder - Sempach Międzynarodowa stosunki gospodarcze Ćwiczenia I – Pojęcia i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych 1. Definicja MSG: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – są dyscypliną naukową, która zajmuje się badaniem współzależności ekonomicznych zachodzących pomiędzy gosp...

Walutowe aspekty obrotów handlowych z zagranicą - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1162

Dr. Ewa Feder - Sempach Międzynarodowa stosunki gospodarcze Ćwiczenia III – Walutowe aspekty obrotów handlowych z zagranicą 1. Co to jest kurs walutowy: Kurs walutowy – jest stosunkiem w jakim dokonuje się wymiany określonej ilości danej waluty na jednostkę jednej waluty.    kurs walutow...

Alternatywne teorie handlu międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2128

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład VI – Alternatywne teorie handlu międzynarodowego W przeciwieństwie do teorii klasycznych i neoklasycznych, które wyjaśniały wymianę między krajami różniącymi się kosztami produkcji, teorie alternatywne odnoszą się do przy...

Bilans płatniczy i jego struktura - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2114

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład XVI – Bilans płatniczy Bilans płatniczy jest to zestawienie wszystkich transakcji wykonywanych przez dane państwo z zagranicą, w określonym czasie, najczęściej jednym roku. 1. Sposób zapisywania transakcji w bilansie pła...

Cło-definicja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1729

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład IX – Cło Cło - jest podatkiem nakładanym przez państwo na towar przekraczający granicę celną tego państwa. W zależności od kierunku przekraczania granicy celnej oraz państwa docelowego wyodrębniamy cła:  Importowe  Ek...

Ceny i TOT - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1127

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład IV – Ceny i TOT Jednolitość cen w handlu międzynarodowym! 1. Ze względu na sposób kształtowania się cen na rynku światowym wyodrębniamy dwie kategorie towarów:   Dobra wystandaryzowane – jednorodne, doskonale substyt...

Gospodarka światowa i międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 875

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład I – Gospodarka światowa i międzynarodowe stosunki gospodarcze 1. Pojęcie i zakres MSG: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – to współzależnoś...

Handel międzynarodowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1526

Dr. hab. Maria Bijak - Kaszuba Międzynarodowa stosunki gospodarcze Wykład II – Handel międzynarodowy Relatywnie wysoka dynamika handlu światowego w porównaniu z dynamiką produkcji światowej Międzynarodowe obroty towarowe w ujęciu realnym, z reguły rosną szybciej niż produkcja światowa. W okresa...