Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa

note /search

Public relations - cele i formy

 • Uniwersytet Gdański
 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2590

Public relations: Definicja PR „Public relations to świadome, planowane i ciągłe wysiłki, mające na celu ustawienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a jej otoczeniem” Cele PR: Kompleks działań związanych z wprowadzeniem odpowiednich relacji z otoczeniem w celu zbudow...

Całościowa identyfikacja firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2324

Całościowa identyfikacja firmy Koncepcja CI skupia się na dwóch zasadniczych funkcjach: Funkcja integracyjna - mechanizm jednoczący wokół firmy jej pracowników (kultura) Funkcja dyferencjacyjna - mechanizm wyróżniający z otoczenia (wizerunek) Całościowa identyfikacja: Jeden z elementów zarząd...

Komunikacja marketingowa - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2002

Komunikacja marketingowa: Komunikacja formalna (promocja) Komunikacja nieformalna Elementy Komunikacji marketingowej: Komunikacja formalna Reklama ATL i BTL Promocja bezpośrednia Public relations Akwizycja i promocja spr...

Strategie komunikacji marketingowej

 • Uniwersytet Gdański
 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1218

Strategie komunikacji marketingowej: Komunikacja masowa Komunikacja zindywidualizowana Przyczyny powstające u nadawcy komunikatu: Brak odpowiedniej strategii komunikacji Przypadkowość działań promocyjnych Niekontrolowanie ...

Wizerunek i kultura firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 931

Wizerunek „Rynek nie ceni szarych nijakich firm Trudno je zauważyć Trudno zapamiętać Nie ma powodu by się przywiązywać do takich firm” Negatywny wizerunek TPSA Istotą jest wyróżnianie, dyferencjacja. „Każda firma pragnie mieć dobry, po...

Zintegrowana komunikacja marketingowa

 • Uniwersytet Gdański
 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1617

Zintegrowana komunikacja marketingowa: Zarządzanie dialogiem firmy z jej otoczeniem rynkowym Komunikowanie otoczeniu rynkowemu wszelkich wartości firmy (silnych stron i przewag konkurencyjnych) przez zastosowanie skoordynowany...