Całościowa identyfikacja firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Całościowa identyfikacja firmy - strona 1 Całościowa identyfikacja firmy - strona 2 Całościowa identyfikacja firmy - strona 3

Fragment notatki:


Całościowa identyfikacja firmy Koncepcja CI skupia się na dwóch zasadniczych funkcjach:
Funkcja integracyjna - mechanizm jednoczący wokół firmy jej pracowników (kultura)
Funkcja dyferencjacyjna - mechanizm wyróżniający z otoczenia (wizerunek)
Całościowa identyfikacja:
Jeden z elementów zarządzania marką firmy, który układa w logiczną i spójną całość ogół symboli, zachowań i przekazu stworzonych przez organizację w celu jednoczesnego rozpoznania i wyróżniania marki na rynku
Przyjęte konkretne rozwiązania i działania w ramach systemu wizualnego, systemu komunikacji i systemu zachowań oparte są o wybrane cechy osobowości marki
Integracja wszystkich użytych elementów pozwoli budować pożądany obraz marki
Całościowa identyfikacja - elementy:
System wizualny - opiera się na obrazie, który buduje styl organizacji w oparciu podstawowe elementy identyfikujące firmę (znak, kolorystykę, liternictwo) zastosowanie w różnych występujących nośnikach
System zachowań - obejmuje swoim zakresem ogół relacji, jaki tworzą pracownicy w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych; tworzy niepowtarzalną kulturę organizacji, a kreują go pracownicy, tworząc ceremoniały firmowe oraz posługując się odpowiednim słowem, gestem, sprawnością i uprzejmością obsługi
System komunikacji - obejmuje wszystkie działania zmierzające do przekazania odbiorcy czytelnej informacji na temat wartości, zdarzeń, osób i rzeczy celowych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa
Zalety całościowej identyfikacji:
Wyróżnienie wśród konkurencji - obejmuje wszystkie działania zmierzające do przekazania odbiorcy czytelnej informacji na temat wartości, zdarzeń, osób i rzeczy celowych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa
Zdefiniowanie wartości i pozycji na rynku - działania wizualne eksponują te wartości, które jednoznacznie pozwalają określić styl, charakter i miejsce firmy na rynku oraz umożliwiają odbiorcy jej bezbłędną identyfikację
Identyfikacja pracowników do realizacji wspólnej wizji i celów - działania wizualne stanowią ważny element kultury firmy; opracowane symbole i przyjęty system zachowań manifestują tożsamość firmy, tworząc jej emocjonalną wartość; realizacja programu CI jednoczy pracowników wokół wspólnej idei i sprawia, że utożsamiają się z misją
Standaryzacja działań wizualnych związanych z wyrażeniem siebie - pozwala na otrzymanie spójnego i jednoznacznie określonego oblicza zgodnego z przyjętą strategią; jednolite zasady wprowadzają harmonię i porządkują skomplikowanie struktury organizacyjne; narzędzie standaryzacji stanowią przewodnik dla osób zaangażowanych w realizację CI
Realizacja Programu Całościowej Identyfikacji - kiedy?:


(…)

… powinni się twórcy danego systemu wizualnego Skuteczny program całościowej identyfikacji:
Stare i nowe obok siebie - wprowadzenie nowej identyfikacji często związane jest z zaprojektowaniem nowego znaku firmowego opartego na nowej kolorystyce czy topografii, wdrożenie nowych rozwiązań przez dodanie, a nie zastąpienie dotychczasowych nośników, powoduje chaos wizualny, który wnosi więcej szkody niż pożytku
Skłócona…
… wokół elementów graficznych, chroniących ich czytelność Logotyp - charakterystyczny układ tekstu, które identyfikuje firmę Znak firmowy wykorzystywany jest na wszelkiego typu akcydensach firmy:
Listowniki
Koperty
Wizytówki
Teczki
Etykiety samoprzylepne
Stopki maili
Branding samochodów firmowych
Do loga wybierać najprostsze kolory. Przewodnik Identyfikacji Wizualnej - Księga Identyfikacji Wizualnej…
… identyfikacją
Poparcie kierownictwa Promocja wewnętrzna - przedstawienie identyfikacji wizualnej zmniejsza niechęć pracowników do projektu; właściwe postępowanie wymaga poinformowania pracowników oraz wskazania korzyści z realizacji programu
Programowa realizacja - konsekwentne wspomaganie projektu w fazie wdrażania jest nieodzowne dla powodzenia całego przedsięwzięcia; konieczność zabezpieczenia środków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz