Finanse i bankowość - strona 5

Wykład - gmina i jej zadania

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Brzozowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

WYKŁAD 6 GMINA - jest samodzielną jednostką samorządową. Jest wyposażona we własne zadania i prawa. Organami gminy są: Rada Gminy, Zarząd Gminy na czele, którego stoi Burmistrz lub Prezydent Miasta, a także Wójt. Rada uchwala budżet gminy w układzie najważniejszych źródeł dochodów i szczegółowo najw...

Wykład - inwestycje i ich cele

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Brzozowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

WYKŁAD 11 TEMAT: Inwestycje. Inwestycje - nakłady pieniężne poniesione w celu stworzenia, powiększenia, odtworzenia lub modernizacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (odtworzenie  remonty kapitalne); Inwestycje fin...

Wykład - kapitał dla działalności gospodarczej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Brzozowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

WYKŁAD 10 Kapitał potrzebny do rozpoczęcia działalności: stały - na pozyskanie środków trwałych, nieruchomości, gruntów (środków produkcji) ponoszony na pozyskiwanie surowców, półfabrykatów, materiałów. Wielkość ta powinna wynikać z kosztów i powinna wystarczyć na 1-1,5 cyklu produkcyjnego Cykl p...

Wykład - przedmiot nauki finansów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Brzozowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

WYKŁAD 2 Finanse TEMAT: Przedmiot nauki finanse, funkcje finansów, zjawiska finansowe. Finansowe funkcje pieniądza: miernik wartości środek płatniczy środek wymiany Funkcja nie finansowa: środek tezauryzacji ( funkcja nie finansowa jest wtedy, gdy pieniądz nie pracuje, leży w skarpecie) Finan...

Wykład - rola rynku ubezpieczeń

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Brzozowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

WYKŁAD 8 TEMAT: Rola rynku ubezpieczeń. Sektor ubezpieczeniowy jest jednym z najbardziej rentownych sektorów. Ubezpieczenia wiążą się z nieszczęściami. Ubezpieczenia pełnią dwie role: odszkodowawczą (rekompensacyjną) - forma zadośćuczynienia za utratę zdrowia, mienia itd. prewencyjna (zapobiegawc...

Wykład - system finansowy państwa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Brzozowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

WYKŁAD 3 - 18.10.2001 TEMAT: System finansowy państwa. Ogniwa systemu finansowego. System finansowy państwa - ogół instytucji, zasad i norm prawnych regulujących obieg pieniądza w państwie. Ogniwa: banki, podmioty gospodarcze, budżet, gospodarstwa domowe. Funkcje finansów: alokacyjna - polega n...

Wykład - bankowość

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Brzozowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

WYKŁAD 13 Bankowość Zakres tematyczny: charakterystyka światowego i krajowego systemy bankowego przedmiot działania banków zarządzanie aktywami i pasywami banków ryzyko bankowe operacje bankowe, krajowe i zagraniczne kredytowanie, polityka kredytowania, cena kredytu, ryzyko kredytowe, ocena z...

Wykład - biznesplan

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Brzozowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1617

WYKŁAD 12 Biznes plan - sporządza się zawsze, gdy są inwestycje, na własny lub zewnętrzny użytek. Sporządzamy do oceny efektywności inwestycji i gdy poszukujemy kapitału do sfinansowania inwestycji. Biznes plan ma pełnić rolę zachęty, przewodnika. Każdy

Badanie zdolności kredytowej osób prawnych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 315

Badanie zdolności kredytowej osób prawnych. I. Wstęp. Reforma systemu gospodarczego i prawnego kraju, zapoczątkowana w latach 1989 - 1990, spowodowała głębokie zmiany z systemie bankowym. W wyniku tych przemian oraz nabywania w miarę upływu czasu doświadczenia banki zaczęły w inny niż do tej pory ...

Wykład - Bankowe kanały elektroniczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Kanały elektroniczne Są to różne możliwości zdalnej obsługi konta wykorzystujące różne media telekomunikacyjne: Telefon Bankomat Karty Internet SMS-y WAP Modem   Telefon Są dwa sposoby wykonywania operacji bankowych przez telefon: automatycznie - za pomocą tzw. IVR (Interactive Voice Response), ...