Wykład - system finansowy państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - system finansowy państwa - strona 1 Wykład - system finansowy państwa - strona 2 Wykład - system finansowy państwa - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 3 - 18.10.2001
TEMAT: System finansowy państwa. Ogniwa systemu finansowego.
System finansowy państwa - ogół instytucji, zasad i norm prawnych regulujących obieg pieniądza w państwie.
Ogniwa: banki, podmioty gospodarcze, budżet, gospodarstwa domowe.
Funkcje finansów:
alokacyjna - polega na zapewnieniu i rozdziale zasobów finfnsowych na finansowanie dóbr i procesów społecznych i prywatnych oraz na wyborze optymalnego zestawienia dóbr społecznych.
dystrybycyjna - polega na właściwym i odpowiednim dostosowaniu i podziale majątku i dochodu publicznego na zaspokajanie potrzeb społecznych oraz kontroli procesu podziału i wykorzystania przydzielonych środków.
stabilizacyjna - polega na przyjęciu i stosowaniu polityki budżetowej mającej na celu zapewnienie zatrudnienia, stabilizacji cen, odpowiedniej stopy wzrostu gospodarczego i oddziaływania na bilans handlowy i płatniczy w kraju.
Funkcje finansów:
rozdzielcza - polega na tym, że za pośrednictwem różnorodnych operacji finansowych dochodzi do rozdysponowania produktu globalnego kraju. Podział pierwotny wytworzonego produktu następuje w jednostkach produkcyjnych, uzyskany zysk jest dzielony na część która pozostaje w jednostce i która jest przekazywana do budżetu. Część oddana do budżetu (podatki) przeznzczona jest na zaspokajanie potrzeb publicznych. Podział wtórny - podział budżetu. Dochody z podatków państwowych (VAT, akcyza, podatek dochodowy, cło i inne dochody) trafiają do budżetu państwa i są dzielone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem wydatków centralnych oraz dla gmin i powiatów (transfery, renty, emerytury, dług państwowy, rezerwy budżetu). Natomiast podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od psów, od środków transportu oraz opłaty skarbowe trafiają do budżetu samorządu terytorialnego.
kontrolna - polega na tym, że za pośrednictwem finansów kontrolowany jest całokształt procesów gospodarczych. Kontrolna funkcja finansów odgrywa szczególną rolę w skali makro. Organy centralne poprzez sygnały finfnsowe otrzymują syntetyczne informacje o kszałtowaniu sią procesów gospodarczych, a w szczególności o kształtowaniu się proporcji ekonomicznych w państwie, równowadze ekonomicznej. Banki są doskonałym miejscem kontroli.
bodźcowa - polega na tym, że poprzez odpowiednią konstrukcję rozwiązań systemowych dotyczących procesów finansowych oddziaływuje się na określone grupy podmiotów gospodarczych w taki sposób, by realizowały one zadania zgodnie z założeniami polityki gospodarczej.


(…)

…, wytwórcządziałalność rozwojową (inwestycyjną)5)uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym - rozliczenia pieniężne związane z rozliczeniem transakcji powinny być dokonywane w drodze rozliczeń bankowych
Normy prawnerozliczanie poszczególnych dziedzin działalności finansowej w odniesieniu do przyjętych zasad
Instytucjejednostki organizacyjne zajmujące się wyłącznie gospodarką finansowąKonstrukcje ekonomiczno-prawne wykorzystywane jako tworzywo do budowania norm prawa finansowego

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz