Analiza - strona 3

Analiza całek oznaczonych - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 623

Krzywa w postaci JAWNEJ Krzywa w postaci PARAMETRYCZNEJ  x = x( t )    y = y( t )  y = f ( x) x ∈ a, b POLA OBSZARÓW DŁUGOŚCI ŁUKÓW P = ∫  g ( x ) − f ( x )  dx   a L = ∫ 1 +  f ′ ( x )  dx   2 a OBJĘTOŚCI BRYŁ OBROTOWYCH 2 α b 2 ∫ y 2 ϕ2 V = ∫ ρ 2 (ϕ ...

Całki oznaczone - ćwiczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

 F  sin x, cos x  dx t  tg  F  sin x 2 2t 1 t2 1 t2 cos x  1 t2 2dt dx  1 t2 sin x  eTrapez Usługi Edukacyjne E-learning Krystian Karczyński www.etrapez.pl Tel. 603 088 274 2 x, cos 2 x,sin x cos x  dx t  tgx t2 sin x  1 t2 1 cos 2 x  1 t2 2 sin x cos x...

Wykład - funkcje wielu zmiennych

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

EKSTREMA FUNKCJI UWIKŁANEJ (SCHEMAT POSTĘPOWANIA) 1° Rozwiązujemy układ równao:  F ( x, y )  0   F  x ( x, y )  0  … Znajdujemy punkty, w których funkcja może mied ekstrema P , P2 , P3 ...Pn 1 2° Obliczamy drugą pochodną y” w punktach, w których funkcja może mied

Wykład - funkcje wielu zmiennych

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

NAJMNIEJSZA / NAJWIĘKSZA WARTOŚD FUNKCJI SCHEMAT POSTĘPOWANIA z  f  x, y  OBSZAR D 1. RYSUJEMY OBSZAR D 2. ZNAJDUJEMY PUNKTY STACJONARNE WEWNĄTRZ OBSZARU D I LICZYMY WARTOŚCI W NICH I PODKREŚLAMY JE. 3. WYZNACZAMY NAJMNIESZE I NAJWIĘKSZE WARTOŚCI FUNKCJI NA BRZEGACH OBSZARU D (JEST TO WY...

Monotoniczność, pochodne funkcji - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza
Pobrań: 147
Wyświetleń: 532

Schemat badania monotoniczności i ekstremów funkcji: y 1) Dziedzina funkcji 2) Liczymy y  i sprawdzamy, czy Dy  Dy 3) Tworzymy równanie y  0 i rozwiązujemy je 4) Przybliżony wykres y  5) Nanosimy na wykres: dziedzinę, , , , ,...

Przegięcia, pochodne funkcji - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 413

Schemat badania wklęsłości/wypukłości i punktów przegięcia funkcji: y 1) Dziedzina funkcji 2) Liczymy y i sprawdzamy, czy Dy  Dy 3) Tworzymy równanie y  0 i rozwiązujemy je 4) Przybliżony wykres y 5) Nanosimy na wykres: dziedzinę, , , , , pp 6) Piszemy odpowiedź, obliczając ...

Najmniejsza i największa wartość funkcji - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 301

Schemat obliczania najmniejszej i największej wartości funkcji: f  x  x  a, b 1) Liczymy y  2) Tworzymy równanie y  0 i rozwiązujemy je 3) Obliczamy wartości funkcji dla x-sów obliczonych w 2) należących do przedziału a, b i na kraocach granic przedziału a, b 4) Piszemy odpowiedź ...

Badanie zmienności funkcji - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 539

Schemat badania przebiegu zmienności funkcji: f  x  1) Dziedzina funkcji 2) Punkty przecięcia z osiami 3) Parzystośd/nieparzystośd/okresowośd 4) Asymptoty 5) Monotonicznośd i ekstrema 6) Wklęsłośd/wypukłośd i punkty przegięcia 7) Tabelka i wykres ...

Granice, logarytmy - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

Granice: Logarytmy:  A  =0  ±∞     A = ±∞ 0   ln 0 → −∞ ln 1 = 0 ln e = 1 ln ∞ → ∞ ...

Zadania z egzaminu z analizy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Edmund Ambroży
 • Analiza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: obszar zbieżności, wzór na promień zbieżności, przestrzeń metryczna, rodzaje zbiorów,....