Analiza ekonomiczna - strona 12

Regulamin Kredytu Mieszkaniowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Wstęp Kredyt Mieszkaniowy może być udzielony na: zakup mieszkania/domu na rynku pierwotnym; zakup mieszkania/domu/działki na rynku wtórnym; budowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego;...

Rynki finansowe - omówienie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

RYNKI FINANSOWE 21-02-02 Na rynku finansowym dokonuje się transakcji instrumentami finansowymi. Dzięki istnieniu rynku fin. mogą się zmieniać strony kontraktu określającego dany instrument fin. Jeśli kontrakt fin wiąże dwie strony: kredytobiorcę i kredytodawcę x i y, i x sprzedaje instrumenty fin z...

Sprawozdania finansowe firmy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

SPRAWOZDANIA FINANSOWE FIRMY Dla kogo są sporządzane i w jakim celu? akcjonariusze (udziałowcy - właściciele) kredytodawcy (banki) menedżerowie Podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa bilans rachunek zysków i strat sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Bilans Stanowi zestawienie m...

Sprawozdania ubezpieczycieli - opis

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Sprawozdania ubezpieczycieli. Aktywa i pasywa powinny być pogrupowane wg stopnia płynności (wymagalności). Bilans ubezpieczycieli zdobyć lepiej. W rachunku zysków i strat warto na potrzeby analityczne połączyć dwa rachunki zysków i strat. Istnieje techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i oso...

Zagadnienia na egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Cytat: Poza tym, co jest w powtórzeniu, to takie informacje udało mi się wynotować: Egzamin - 8 pytań (4 warianty odp., 1 poprawna; punktowanie +2/0/-1) Do tego 1 zadanie z 6-7 podpunktami (bez punktów ujemnych) Czas: 45 minut Zakres - z trzeciego slajdu przede wszystkim: - Analiza wskaź...

Teoria perspektywy Kahnemana i Tversky'ego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1232

Teoria perspektywy Kahnemana i Tversky'go. Analiza zastosowań w różnych obszarach życia społecznego i aktywności ekonomicznej. Decyzje podejmowane przez ludzi w warunkach niepewności mogą odbiegać od tych, jakie przewidywały tradycyjne...

Wporwadzenie do ekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

I WPROWADZENIE DO EKONOMII Problemy gospodarcze U podłoża istnienia i funkcjonowania każdej społeczności odnajdujemy zawsze pewne podstawowe problemy i zjawiska ekonomiczne Niektóre z nich mają równie kluczowe znaczenie dziś, co w czasach starożytnych. Można zatem sądzić, że zjawiska i towarzyszące...

Wskaźniki zarekomendowane dla biegłych rewidentów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1092

Wskaźniki zarekomendowane dla biegłych rewidentów - przykładowy wykaz węzłowych wskaźników charakteryzujących działalność i sytuację banków. Wskaźniki bezwzględne. Suma bilansowa - z niej samej nic nie wynika. Zysk brutto - też wskaźnik b...

Wycena przedsiębiorstwa - sprawozdanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

Wycena przedsiębiorstwa. Tom Copeland, Koller, Murrin `Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy' Przez wartość firmy nie rozumiemy sumy wartości jej majątku. Z kreowaniem wartości mamy do czynienia, gdy są spełnione trzy podstawowe warunki: zwrot zainwestowanego kapitału przewyższa średni...

Wzory analiza finansowa - komentarz

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1288

Wzory analiza finansowa - komentarz 1,2,3,4,5,6 Wskaźniki KON W jakim stopniu kapitał własny finansuje aktywa trwałe W jakim stopniu kapitał stały finansuje aktywa stałe Jeżeli KON0 to wskaźnik ten 100% to znaczy, że pozostała dział. Oper...