Politechnika Warszawska - strona 433

Podstawy Mostownictwa - pytania egzaminacyjne part 2

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 693

Wymień podstawowe metody budowy przęseł mostów betonowych. 1. betonowanie na rusztowaniu pełnym 2. nasuwanie podłużne 3. betonowanie nawisowe 4. montaż z zastosowaniem płyt prefabrykowanych 5. wspornikowy montaż segmentów Wzór na stateczność obro...

Podstawy Mostownictwa - Pytania egzaminacyjne part 3

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1407

Narysuj schemat obciążeń pojazdami samochodowymi S Narysuj schemat obciążenia taborem kolejowym: Wymień 4 rodzaje obciążeń działających na most podczas budowy: - obciążenie robocze pomostów - obciążenie maszynami i urządzeniami - obciąże...

Podstawy Mostownictwa - Pytania egzaminacyjne part 4

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400

Jakie są podstawowe 3 kryteria klasyfikacji mostów betonowych? 1. materiały: betonowe, żelbetowe, zespolone 2. podstawowa technologia betonowania: „In situ”, prefabrykowanie, zespolone 3. Konstrukcja Materiał: - most z betonu nieuzbrojonego - most ...

Podstawy Mostownictwa - Pytania egzaminacyjne part 5

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 945

Narysuj przyczółek i zaznacz siły działające na niego Podaj 5 elementów wyposażenia mostu - izolacja mostu; - nawierzchnia; - krawężniki, kapy chodnikowe; - balustrady; - bariery ochronne; - urządzenia dylatacyjne; - oświetlenie; - ekra...

Podstawy Mostownictwa - Pytania egzaminacyjne part 6

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1365

Prefabrykowane betonowe dźwigary mostowe : Wymień dwa rodzaje sprężenia w mostach betonowych - Sprężenie przez przemieszczenie podpór - Sprężenie podłużne kablami sprężającymi - Zastosowanie...

Podstawy Mostownictwa - Pytania egzaminacyjne part 8

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 735

Jakie jest optymalne położenie osi obojętnej w przekroju zespolonym. Na styku materiałów - tak aby beton był ściskany a stal rozciągana Narysuj 5 rodzajów łączników zespolenia: Ile wynosi minimalny spadek poprzeczny pomostu w moście prostym ...

Podstawy Mostownictwa - Pytania egzaminacyjne part 9

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1659

Podstawy mostownictwa Co to jest światło mostu ? Jest to odległość między ścianami przyczółków mierzona na poziomie rzędnej miarodajności wody pomniejszona o sumę grubości filarów na tym poziomie Co to jest rozpiętość teoretyczna przęsła ? Jest to pozioma odległość mierzona wzdłuż przęsła między...

Akustyka techniczna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Akustyka techniczna • Akustyka budowlana (wraz z instalacyjną) Określanie źródeł hałasu Właściwości akustyczne wyrobów i ustrojów Zjawiska rozprzestrzeniania się hałasu w i z obiektów Ochrona przeciwdźwiękowa i przeciwdrganiowa pomieszczeń ...

Elektrownie wiatrowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Energia wiatrowa była najwcześniej, obok spalania drewna, eksploatowaną przez człowieka energią odnawialną. Pierwsze wiatraki były wykorzystywane przez ludzi do mielenia ziarna, oraz pompowania wody. Pierwszy opis użycia wiatraków do pompowania wody powstał około 400 r. p.n.e. w Indiach. W Chi...

Wykład - brązy aluminiowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3402

BRĄZY ALUMINIOWE (BA93. BA1032. BA1044) Polska norma PN-91/H-87026 obejmuje trzy gatunki brązów aluminiowych: • brąz aluminiowo-żelazowy - CuAI9Fe3 (BA93) odpowiednik wg normy DIN 1714:1981- G-CuAI10Fe odpowiednik wg normy BS 1400:1985 - CuAMOFeS brąz aluminiowo-żelazowo-manganowy - CuAM OFe3Mn2...