Politechnika Warszawska - strona 434

Definicja zgniotu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 427
Wyświetleń: 9303

Definicja zgniotu. Całokształt zmian własności fizycznych i mechanicznych spowodo-wanych przez odkształcenie plastyczne na zimno (poniżej temperatury rekrystalizacji) nazywamy zgniotem. Miarą zgniotu jest stopień odkształ-cenia wyrażony ubytkiem przekroju w procentach: gdzie: z - stopień zgniotu ...

Hartowanie z nagrzewaniem powierzchniowym - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Hartowanie z nagrzewaniem powierzchniowym Najczęściej przeprowadzamy powierzchniowe hartowanie, ogrzewając warstwę wierzchnią przedmiotu tak szybko, aby przedmiot nagrzał się tylko na żądaną głębokość, potem chłodząc gwałtownie wodą. Zależnie o...

Wykład - proces lutowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

LUTOWANIE - proces technologiczny łączenia części metalowych za pomocą stopionego stopu niskotopliwego zwanego lutem, który wprowadzony w szczelinę łączy je po krzepnięciu. Łączenie części następuje na skutek: Adhezji - przylegania jednego metalu ...

Mechanizm odkształcenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1407

Mechanizm odkształcenia. Rozróżnia się dwa podstawowe mechanizmy odkształceń plastycznych na zimno: poślizg i bliźniakowanie. Odkształcenie poślizgowe polega na przesunięciu względem siebie części kryształów, wzdłuż określonych płaszczyzn s...

Mikroskop metalograficzny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1855

Mikroskop metalograficzny Badania mikroskopowe miały na celu obserwacje odpowiednio przygotowanej powierzchni próbek za pomocą mikroskopu pod znacznym powiększeniem. Celem tego badania było określenie struktury badanego materiału, jego jednorodności,

Naprężenia hartownicze - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1876

Naprężenia hartownicze Podczas hartowania występują tak duże naprężenia hartownicze, że przedmioty krzywią się a nawet często pękają. Przedmioty o dużych wymiarach, o skomplikowanych kształtach należy bardzo starannie układać w piecu, równomier...

Odkształcenia plastyczne - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

Odkształcenia plastyczne. Odkształcenia plastyczne to trwałe zmiany w strukturze i właści-wościach metalu, powstające w wyniku poddania go działaniu obcią-żenia powyżej pewnej granicy sprężystości. Procesy, które pozwalają uzyskać odk...

Ogólne zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle i transporcie - wyk...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Ogólne zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle i transporcie. Przemysł krajowy dostarcza na rynek wytwory z tworzyw sztucznych , które nie są już poddawane kształtowaniu za pomocą przetwórstwa plastycznego. Są to półfabrykaty i wyroby gotowe jak : płyty ,pręty ,rury ,

Otrzymywanie miedzi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1596

Otrzymywanie (metalurgia) miedzi Miedź jest metalem o charakterystycznej jasnoczerwonej barwie i gęstości 8,93 g/cm3 oraz temperaturze topnienia 1085 C. w praktyce wykorzystuje się stopy miedzi - brązy i mosiądze. Miedź występuje w skorupie zie...

Oznaczenia stali - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Oznaczenia stali Stale węglowe konstrukcyjne: Znak stali węglowej konstrukcyjnej wyższej jakości składa się z dwucyfrowej liczby określającej średnią zawartość węgla w setnych %. Na końcu często dodaje się literę która uzupełnia znak. W tym przypadku oznaczają one: G - stal uspokojona z zawartośc...