Politechnika Warszawska - strona 345

Sądownictwo administracyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1526

Co to jest sądownictwo administracyjne i kto był jego twórcą Sądownictwo administracyjne jest to rozpatrywanie przez niezawisłe od administracji organy odwołań obywateli od nielegalnych (czyli na kontynencie europejskim sprzecznych z ustawami) decyzji administracyjnych Teoria i praktyka XIX w. uzna...

Sposób organizacji i właściwości sądownictwa administracyjnego we Fran...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1505

Sposób organizacji i właściwości sądownictwa administracyjnego we Francji, Prusach, Austrii 2 typy sądownictwa administracyjnego: Typ angielski Typ kontynentalny (francuski) Za kolebkę kontynentalnego sądownictwa administracyjnego uchodzi Francja - początki francuskiego sądownictwa administracyj...

Formy kontroli administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

Jakie znasz poza sądownictwem administracyjnym inne formy kontroli administracji w XIX w. Kontrola to obserwowanie określonych zjawisk, analizowanie ich charakteru i orzekanie o niezgodności obserwowanych zjawisk z określonymi regułami postępowania, bądź tylko zwracania uwagi na niewłaściwość postę...

Definicja samorządu i jego rodzaje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1428

Definicja samorządu i jego rodzaje Samorząd: Forma decentralizacji administracji i udziału obywateli w administrowaniu Samodzielne zawiadywanie przez grupę obywateli swoimi sprawami, które polega na wykonywaniu funkcji administracji publicznej Ustalony prawem zakres kompetencji do samodzielnego r...

Samorząd terytorialny II Rzeczpospolitej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 798

Samorząd terytorialny II Rzeczpospolitej Konstytucja Marcowa z 1921 r. deklarowała szerokie prawa dla samorządu terytorialnego w gminie, powiecie i województwie Prawo samorządu do szerokiego i samodzielnego stanowienia ustaw samorządowych było wyrazem decentralizacji ustawodawstwa Sytuacja ta form...

Wymagania stawiane kandydatom na wyższe stanowiska urzędnicze - wykład...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Wymagania stawiane kandydatom na wyższe stanowiska urzędnicze w administracji w Anglii, Francji, Prusach i II Rzeczpospolitej Klasyczna administracja XIX w. nadal opierała się na systemie biurokratycznym W wielu krajach sprecyzowano wymagania kandydatom na wyższych urzędników W Niemczech zaczęto w...

Doktryny - funkcjonowanie administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Wymień doktryny które wywołały wpływ na funkcjonowanie administracji w XX w. Liberalizm gospodarczy, który był w XIX w. najbardziej typową doktryną odnoszącą się do zakresu działania państwa i jego administracji, utracił w XX w. dotychczasowe znaczenie W XX w. zadania administracji stały się przedm...

Funkcje administracji państwowej w XX w. - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Funkcje administracji państwowej w XX w. Począwszy od lat 70-tych i 80-tych XIX w. następował odczuwalny wzrost zadań administracji, odnoszący się do różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego Rozwój zadań administracji pociągał za sobą rozwój organizacyjny i ilościowym

Konstytucja marcowa i kwietniowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1778

Konstytucja marcowa i kwietniowa 17 marca 1921 r. odrodzone państwo polskie przyjęło oficjalna nazwę Rzeczpospolitej Polskiej- nastąpiło to na mocy Konstytucji Marcowej Postanowienia Konstytucji Marcowej: Polska jako republika z dwuizbowym parlamentem i systemem parlamentarno-gabinetowym Władzę ...

Administracja klasyczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

Co to jest administracja klasyczna? Administracja klasyczna, czyli wzorcowa i w swoim rodzaju doskonała, którą zaprojektowali Francuzi w epoce napoleońskiej opierała się o konstytucjonalizm. Instytucje napoleońskiej Francji dały więc początek klasycznej administracji burżuazyjnej na kontynencie eur...