Administracja klasyczna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja klasyczna - wykład - strona 1 Administracja klasyczna - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Co to jest administracja klasyczna? Administracja klasyczna, czyli wzorcowa i w swoim rodzaju doskonała, którą zaprojektowali Francuzi w epoce napoleońskiej opierała się o konstytucjonalizm.
Instytucje napoleońskiej Francji dały więc początek klasycznej administracji burżuazyjnej na kontynencie europejskim, oddziałując pośrednio także na Anglię.
Rozwiązania te jednak zostały następnie uzupełnione o takie nowe instytucje jak: samorząd terytorialny, sądownictwo administracyjne, oraz związaną z konstytucjonalizmem odpowiedzialność rządu przed parlamentem.
Okres wypracowania i wprowadzania klasycznych instytucji administracji można nazwać okresem klasycznym.
Polityczne dzieło Wielkiej Rewolucji Francuskiej to konstytucja wydana w 1791 r. - konstytucjonalizm stał się podstawą ustroju kraju.
Szczególne trwałe okazały się rozbudowane przede wszystkim za rządów Napoleona instytucje sądowe i administracyjne.
Reformy administracyjne dokonane przez Napoleona:
1.Instytucje sądowe kierowane przez jedną osobę
2.Centralizacja samorządu lokalnego Konstrukcja państwa prawnego.
Konstrukcja państwa prawnego pojawiła się w I połowie XIX w. przede wszystkim w państwach niemieckich, a jej nazwa związana jest z tytułem dzieła Roberta von Mohla. Konstrukcja ta jednakże ugruntowała się i upowszechniła dopiero w drugiej połowie XIX w. Była przeciwieństwem państwa policyjnego. Postulaty:
Państwo powinno mieć charakter konstytucyjny. Konstytucja powinna zawierać gwarancję praw i wolności obywatelskich.
Zasada trójpodziału władz.
Zasada odpowiedzialności rządu przed parlamentem
Samorząd terytorialny i sądownictwo administracyjne.
Hierarchia aktów prawnych, na szczycie stoi ustawa zasadnicza (konstytucja), niżej są ustawy zwykłe, czyli prawo tworzone przez parlament, dalej rozporządzenia i inne akty normatywne administracji, na samym dole indywidualne decyzje i wyroki sądowe.
Akty niższego szczebla powinny być z aktami szczebla wyższego.
Akty niższego rzędu muszą być zgodne z ustawami. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz