Politechnika Warszawska - strona 346

Pojęcia z historii administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1274

Monarchia Forma rządów, w której reprezentantem władzy suwerennej jest monarcha (król, cesarz, sułtan), sprawujący tę władzę w zasadzie dożywotnio, samodzielnie lub wraz z innymi organami państwa Monarcha może uzyskać władzę przez dziedziczenie (monarchia dziedziczna) lub wybór (monarchia elekcyjna...

Cechy administracji nowożytnej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

Z jakim okresem wiąże się powstanie nowożytnej administracji - cechy monarchii absolutnej Bezpośrednie wzory dla współczesnej administracji publicznej pojawiły się w Europie doby absolutyzmu tj. w XVII i XVIII w. Budowę tzw. administra...

Liberalizm i jego wpływ na administrację - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

LIBERALIZM I JEGO WPŁYW NA ADM. XIXW. *ideologia XIXw.; reakcja na państwo policyjne *czołowi twórcy:J.S.Mill, J.Locke,B.Constant,H.Spencer *rozwijał się w dwóch nurtach:politycznym i gospodarczym *zadaniem państwa była ochrona prawa ...

Zasada organizacji systemu biurokratycznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616

3. ZASADA ORGANIZACJI SYSTEMU BIUROKRATYCZNEGO. - zawodowy charakter administracji - pionowy i poziomy podział pracy oraz związana z nim specjalizacja: Poziomy podział pracy - rozgraniczenie zadań urzędników i zespołów urzędników tego samego szczebla - kryterium rzeczowe - poszczególni urzędnicy ...

Historia administracji - zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1113

Wyjaśnij pojęcie administracji z etymologią. Administracja to organizatorska działalność państwa, oparta na prawie, dotycząca spraw społecznych. Pojęcie to pochodzi z łaciny - ministrae oznacza służyć, a administrae zarządzać, kierować, obsługiwać. Jak wyglądała administracja starożytnych Aten? S...

Historia administracji - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1057

HISTORIA ADMINISTRACJI 6.demokracja szlachecka w dawnej RP Demokracja szlachecka - system rządzenia cechujący rzeczpospolitą, powstały na przełomie XV i XVI wieku. Zapewniał on przewagę szlachty nad pozostałymi stanami i wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa. Wpływ taki uzyskała szlacht...

Historia administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

20.organizacja administracji terytorialnej XIXw. we Francji 21.organizacja adm. centralnej XIXw. we Francji W 1802r. Napoleon stał się dożywotnim konsulem, obejmując w ten sposób władzę we Francji. Pełnię władzy zdobył jednak w 1804r, gdy zmieniono konstytucję z 1799 wprowadzając dziedziczny urząd...

Pytania egzaminacyjne - Administracja demokratyczna

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

Podaj definicję administracji 2. Administracja demokratycznych aten w V w . p.n.e. (gł. wartości demokracji, organy władzy, cechy administracji. 3. Ustrój Polski przedrozbiorowej (demokracja szlachecka); gł. organy władzy w państwie i...