Politechnika Warszawska - strona 214

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - spr.2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

Nazwisko i imię: ……………………………………………… Nr stanowiska: ……… Godzina: …….. Zadanie 1. Wyznaczyć funkcje niezawodności obiektu o strukturze niezawodnościowej przedstawionej na rysunku. Zadanie 2. Obliczyć oczekiwany czas zdatności obiektu. Zadanie 3. Urządzenie składa się z dwóch różnych elementów. Inte...

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - spr.

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281

Nazwisko i imię: ……………………………………………… Nr stanowiska: ……… Godzina: …….. Zadanie 1. Wyznaczyć funkcje niezawodności obiektu o strukturze niezawodnościowej przedstawionej na rysunku. Zadanie 2. Wyznaczyć kwantyl rzędu 0,15 czasu zdatności rozpatrywany...

Budowa, działanie wału napędowego z przegubem krzyżakowym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4396

Budowa, działanie wału napędowego z przegubem krzyżakowym Dłuższa część wału wykonana jest zwykle z cienkościennej rury stalowej bez szwu. Rury takie muszą być dokładnie wykonane, z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek grubości ścianek, prostoliniowości osi wału. Do rury z dwóch stron przyspawane s...

Elementy podatne w wałach i przegubach

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3983

Elementy podatne w wałach i przegubach. Zadaniem elementu podatnego w wałach i przegubach jest ograniczenie amplitudy drgań skrętnych w układzie napędowym. W tym celu do układu napędowego wstawia się elementy o zwiększonej podatności, korygujące w ten sposób sumaryczną podatność układu tak, że obsz...

Erozja

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

Erozja - mechaniczne oddziaływanie strumienia cieczy na powierzchnie współpracujące przy dużych prędkościach przepływu. Powoduje wyrywanie cząstek metalu, deformację w mikroobszarach oraz powstawanie mikropęknięć. Pojawienie się pierwszych ogniw erozji powoduje przyśpieszenie procesu zużywania. Koro...

Eksploatacja pojazdów samochodowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1267

KONSPEKT do zajęć z przedmiotu „Budowa pojazdów mechanicznych” TEMAT: Mosty napędowe wały napędowe i przeguby CZAS: 2 x 45' MIEJSCE: sala wykładowa 2/23a FORMA ZAJĘĆ: wykład METODA: podająca PROFIL SZKOLENIA: wyższe studia zawodow...

Luty pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

1. Scharakteryzować proces zużywania się części na przykładzie krzywej Lorentza 2. Wymienić i scharakteryzować rodzaje tarcia 3. Wymienić i scharakteryzować rodzaje zużycia części maszyn (ścierne, adhezyjne, zmęczeniowe (klasyczne, spaling, f...

Mosty napędowe - Przekładnia główna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1295

Mosty napędowe Most napędowy to zespół elementów nośnych i mechanizmów napędowych, spełniający zadanie osi przejmującej część ciężaru samochodu oraz przekazującej napęd od wału napędowego na koła jezdne. Zależnie od usytuowania mosty napędow...

Przegub krzyżakowy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

Przegub krzyżakowy Przegub krzyżakowy jest przegubem prostym, ponieważ prędkość kątowa wału napędzanego zmienia się mimo stałej wartości prędkości kątowej wału napędzającego. Aby zmiany ...

Przegubu dwukrzyżakowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Przegubu dwukrzyżakowe Przegubu dwukrzyżakowe, ze względu na dość złożoną konstrukcję, są obecnie rzadko stosowane. Klasyczne już konstrukcje przegubów homokinetycznych, stosowane w samochodach do napędu kół kierowanych, to przeguby Weissa, Rzeppa i Tracta oraz szeroko stosowane przeguby Birfielda,...