Politechnika Warszawska - strona 213

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 7

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1211

PYTANIE 7. STRUKTURA KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH W JEDNO I WIELOSTOPNIOWYM SYST. DYSTR. Roczne koszty eksploatacyjne obsługi log. dystrybucji wieloszczeblowej można obliczyć: gdzie: - roczny koszt wysyłki (przygotowanie i załadunek) k-tych strumienia ładunków wysyłanych z Dk (s=1), - roczny koszt k-tych...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt. 8

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

PYTANIE 8 WYBRANE KRYTERIA LOKALIZACJI ELEMENTÓW PUNKTOWYCH Lokalizacyjne kryterium popytu na usługi logistyczne Poszukuje się „najgęstszych” środowisk potencjalnego popytu „logistycznego” np. ze strony bloków funkcjonalnych KSL i tam lokalizuje się Ek,s Wybiera się taką lokalizację „x” elementu pu...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt.9

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

Pyt. 9. Podział systemów logistycznych ze względu na kryteria kosztowe i efektywność ekonomiczną Systemy logistyczne można podzielić na: - systemy logistyczne realizujące funkcje pomocnicze dla działalności podstawowej, np. produkcji, d...

Kształtowanie systemów logistycznych - pyt.

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 973

P y t a n i a egzaminacyjne 1. Wymienić rodzaje obiektów logistycznych z ich krótką charakterystyką. 2. Kształtowanie systemów logistycznych w algorytmie heurystycznym projektanta. 3. Jakie dane zawiera synteza zadania logistycznego dla systemu logistycznego firmy handlowej? 4. Jakie dane zawiera sy...

Spis wykładów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Fijałkowski
 • Kształtowanie systemów logistycznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

Spis wykładów I. Rodzaje obiektów logistycznych i ich systemy logistyczne. Kształtowanie systemów logistycznych w | algorytmie heurystycznym projektanta. Przegląd modeli graficznych systemów logistycznych. II. Synteza zadania logistycznego i wyniki jego rozwiązania dla systemu logistycznego firmy h...

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - ćw.1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1596

Ćwiczenie 1. Wyznaczanie funkcji niezawodności obiektu Narysować wykres funkcji niezawodności obiektu na podstawie zarejestrowanych czasów do uszkodzenia Narysować wykres funkcji niezawodności obiektu o czasie do uszkodzenia wg rozkładu norm...

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - ćw.2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

Ćwiczenie 2. Struktury niezawodnościowe dla zadanych rozkładów Dane są rozkłady czasu do uszkodzenia elementów: E1: rozkład normalny ( m = 300; σ = 35) E2: rozkład Weibulla ( a = 2,2; b = 180 ) E3: rozkład jednostajny na przedziale (200...

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - ćw.3

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008

Ćwiczenie 3. Struktury niezawodnościowe obiektów z rezerwowaniem Obiekt o strukturze niezawodnościowej przedstawionej na rysunku składa się z trzech różnych elementów. Czas zdatności elementu pierwszego (E1) ma rozkład Weibulla (3; 300). ...

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - ćw.5

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

Ćwiczenie 5. Wymiany profilaktyczne Obiekt o strukturze niezawodnościowej przedstawionej na rysunku składa się z trzech różnych elementów. Czas zdatności elementu pierwszego (E1) ma rozkład Weibulla (3; 300). Czas zdatności elementu drugie...

Teoria niezawodności i bezpieczeństwa - ćw.6

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Tadeusz Salamonowicz
 • Teoria niezawodności i bezpieczeństwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

Ćwiczenie 6. Niezawodność obiektów naprawialnych Urządzenie o równoległej strukturze niezawodnościowej składa się z dwóch jednakowych elementów. Intensywność uszkodzeń elementu może przyjmować jedną z dwóch wartości (λ0 = 1,7*10-4 uszkodzenia na godzinę) albo (λ1= 3,2*10-4 uszkodzenia na godzinę). ...