Politechnika Warszawska - strona 151

Rodzaje stali zbrojeniowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

RODZAJE STALI ZBROJENIOWEJ Stale zwykłe Wyroby zbrojeniowe oznaczone są następującymi znakami: - klasa stali - oznacza granice plastyczności stali (A0 do AIII) - znak gatunku stali - informacja o składzie stali, jej przydatności do spawania np. St3SX - nominalna średnica prętów, mm - rodzaj sta...

Schemat linii kolejowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

SCHEMATY LINII KOLEJOWYCH: - jedna linia torów - jedna linia torów z mijanką - linia zamknięta (także z mijankami) - dwutorowe TORY: stałe, czasowe, robocze; nachylenie terenu max: 6‰ W TRANSPORCIE DALEKIM WODNYM: (ekonomiczny, ładunek do 300...

Specjalne metody betonowania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1484

SPECJALNE METODY BETONOWANIA Torkretowanie ( natrysk) Narzucanie mieszanki betonowej na powierzchnię deskowania ( lub inne podłoże) pod dużym ciśnieniem stosowane zwłaszcza do elementów cienkościennych o skomplikowanych kształtach Sprzęt: torkretnica ( agregat natryskowy) Dwie metody: na sucho ...

Sposoby montażu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 833

SPOSOBY MONTAŻU CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW Montaż elementów kładzionych Do elementów kładzionych zalicza się elementy pracujące poziomo lub pod niewielkim nachyleniem: - płyty stropowe, balkonowe, spocznikowe i dachowe, - belki - dźwigary. Montaż elementów kładzionych obejmuje: - wyznaczenie po...

Sprawdzenie deskowania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

SPRAWDZENIE DESKOWAŃ - sprawdzenie dokumentów deskowania oraz zapisy w dziennika budowy dotyczące deskowania - sprawdzenie odstępstw od projektowanego deskowania lub instrukcji, sprawdzenie poprawności wprowadzonych zmian - sprawdzenie z...

Sprzęt montażowy do prefabrykantów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

SPRZĘT MONTAŻOWY DO PREFABRYKATÓW maszyny główne montażowe (podstawowe) służące do unoszenia i opuszczania elementów; są to z reguły: - dźwignice, - żurawie budowlane sprzęt pomocniczy, który ułatwia wykonanie wyżej wymienionych operacji. Maszyny montażowe - elementy: Haki - znormalizowane ele...

Sprzęt montażowy do montażu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1701

SPRZĘT POMOCNICZY DO MONTAŻU PREFABRYKATÓW KLASYFIKACJA - zawiesia, - rusztowania, pomosty, drabiny, - sprzęt do prowizorycznego zamocowania elementów i ich rektyfikacji, - urządzenia i sprzęt pomiarowy, - drobne narzędzia. ZAWIESIA Zawiesie - urządzenie umożliwiające połączenie haka maszyny...

Technologia procesów budowlanych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

Technologia procesów budowlanych. Potrzeby Przyzwyczajenia Przepisy Działania Przedmiot pracy Sposób postępowania Zrealizowany element budowli Jakość technologiczna Materiały - właściwości    materiałów - ilość materiałów - jakość materiałów - sposób opakowania    materiału Robocizna -...

Transport bliski mieszanki betonowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1337

TRANSPORT BLISKI MIESZANKI BETONOWEJ Transport mieszanki na placu budowy i w obrębie zakładu prefabrykacji Środki transportu bliskiego pojazdy o napędzie ręcznym - taczki, wózki ręczne itp. wózki akumulatorowe zasypniki przenoszone żurawie...

Transport daleki mieszanki betonowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1526

TRANSPORT DALEKI MIESZANKI BETONOWEJ (DROGOWY) Dotyczy tzw. betonu towarowego Definicja wg EN206 - beton zarobiony poza placem budowy […] i dostarczony użytkownikowi przez wyspecjalizowanego producenta w postaci gotowej do użycia mieszanki betonowej. Środki transportu dalekiego: