Politechnika Warszawska - strona 150

Projektowanie deskowań - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 175
Wyświetleń: 980

PROJEKTOWANIE DESKOWAŃ PRZY DOBORZE DESKOWANIA NALEŻY UWZGLĘDNIĆ: wymiary obiektu i jego poszczególnych elementów przewidzianych do deskowania, liczbę występujących w obiekcie powtarzalnych kondygnacji, sekcji itp. rozkład dylatacji i możli...

Przemysłowa produkcja zbrojeń - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Przemysłowa produkcja zbrojeń Odbywa się w wyspecjalizowanym oddziale wytwórni prefabrykatów (zbrojarnia) lub w skali masowej w wytwórni zbrojenia. Produkcja zbrojeń może obejmować następujące grupy działań: - polepszanie właściwości stali - przygotowanie elementów zbrojeń - łączenie elementów z...

Przygotowanie budowy i obiektu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Przygotowanie budowy i obiektu do prowadzenia robót montażowych Przed przystąpieniem do robót montażowych na budowie należy: - ogrodzić teren, - wyrównać teren i dopilnować by przed rozpoczęciem robót montażowych zostały, na terenie wykorzystywanym przy montażu, wykonane zewnętrzne podziemne sie...

Roboty cielskie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

ROBOTY CIESIELSKIE Drewno stosuje się powszechnie do wykonywania budynków tymczasowych, magazynów, wiat, a także deskowań, rusztowań, ogrodzeń itp. drzewo na stemple budowlane żerdzie drzewo tartaczne iglaste i liściaste Drewno na stemple w zależności od długości i średnicy :

Roboty montażowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1085

ROBOTY MONTAŻOWE Montaż konstrukcji - definicja: złożenie w jedną całość i odpowiednie zamocowanie poszczególnych elementów lub części konstrukcji wykonanych uprzednio poza miejscem wbudowania. KLASYFIKACJA MONTAŻU: W zależności od zaawansowania w całości robót montażowych rozróżnia się: montaż ...

Roboty transportowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

Roboty transportowe Transport (od łacińskiego słowa transpono - przestawiam) to przewóz ludzi i ładunków różnego rodzaju środkami lokomocji. W gospodarce współczesnej w zależności od zastosowanych środków wyróżnia się trzy podstawowe technologię transportowe: technologia uniwersalna - posługująca ...

Roboty ziemne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne - roboty wykonywane w gruncie budowlanym. Grunt budowlany: część skorupy ziemskiej znajdująca się bezpośrednio pod budową. Podział gruntów: XVI kategorii ze względu na wartość oporu jaki stawia grunt przy odspajaniu 98% terenu kraju zalegają grunty I - IV kategorii. W...

Rodzaje betonowni - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1246

Rodzaje betonowni I Podział pod względem układu - jednostopniowe ( inaczej - pionowe, wieżowe) - jeden stopień transportu wewnątrzprodukcyjnego, tzn: składniki mieszanki są dostarczane w wyniku jednej operacji na najwyższą kondygnację betonown...

Rodzaje budowli ziemnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 987

Rodzaje budowli ziemnych 1. Obiekty stałe: - nasypy drogowe i kolejowe - wykopy drogowe i kolejowe - teren wyrównany po makroniwelacji - zapory wodne i ziemne - wały przeciwpowodziowe 2. Obiekty tymczasowe - wykopy i nasypy tymczasowe ...

Rodzaje deskowań - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3759

RODZAJE DESKOWAŃ DESKOWANIA PEŁNE DREWNIANE W wykopach wąskoprzestrzennych deskowanie sąsiednich ścian rozpiera się między sobą grunt spoisty grunt luźny DESKOWANIE ŁAW PROSTYCH DESKOWANIE ŁAW TRAPEZOWYCH DESKOWANIE ŚCIAN PROSTYCH DESKOWANIA ŚCIAN Z POMOSTEM ŚCIĄGI (KLINOWY, ZASUWKOWY, Z NAKR...