Technologia procesów budowlanych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia procesów budowlanych - omówienie  - strona 1 Technologia procesów budowlanych - omówienie  - strona 2 Technologia procesów budowlanych - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Technologia procesów budowlanych.
Potrzeby Przyzwyczajenia Przepisy
Działania
Przedmiot pracy
Sposób
postępowania
Zrealizowany element budowli
Jakość technologiczna
Materiały
- właściwości    materiałów
- ilość materiałów
- jakość materiałów
- sposób opakowania    materiału
Robocizna
- skład zespołu    roboczego
- kwalifikacje
- wyposażenie    osobiste
- motywacja
- pracochłonność
Praca sprzętu
- rodzaj sprzętu - parametry
- sposób pracy
- zasady doboru    maszyn
Uwarunkowania działań przy realizacji elementu budowlanego.
DEFINICJA TECHNOLOGII 1. Technologia jest to nauka dotycząca metod wytwarzania lub przetwarzania surowców, materiałów i wyrobów integrująca w technikę odpowiednie elementy nauk organizacji, zarządzania i ekonomii.
2. Technologia to przyjęta lub proponowana metoda wytwarzania lub przetwarzania surowców, materiałów i wyrobów.
DEFINICJE:
Proces produkcyjny - całokształt operacji czynności i ruchów roboczych związanych z wytworzeniem produktu jego części lub elementu składowego.
Proces technologiczny - proces produkcyjny obejmujący metodycznie wszelkie operacje robocze powodujące przemiany fizyczne i chemiczne produktu jego części lub elementu składowego.
Proces budowlany - zespół technologicznie powiązanych ze sobą operacji roboczych dokonywanych na placu budowy lub zapleczu niezbędnych do realizacji budowli lub jej części.
Procesy budowlane dzieli się wg różnych kryteriów ale w naszych rozważaniach zapoznamy się tylko z podziałem na procesy proste i procesy złożone.

(…)

… długości , przecięcie pręta nożycami itp.).
Ruch roboczy jest to najmniejszy fragment działania produkcyjnego, przy którym następuje dotknięcie przez robotnika urządzenia, narzędzia, elementu budowli lub prefabrykatu ich przesunięcie lub obrót W historii budownictwa i w obecnej praktyce można wyróżnić cztery podstawowe typy technologii budowania, które składają się z niżej wymienionych etapów:
Technologia…
… fizykochemicznych, transport, składowanie na placu budowy, transport wewnętrzny i wbudowanie, II zmianę właściwości fizykochemicznych.
Technologia budowania typ IV obejmuje: wydobycie surowca, przetworzenie na materiał, transport, przetworzenie na prefabrykat, transport, składowanie na placu budowy, wbudowanie - montaż.
W budownictwie mieszkaniowym można rozróżnić następujące technologie budowania:
- z murów…
… ceglanych,
- z elementów metalowych,
- z elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
- z betonu monolitycznego,
- z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych.
- z elementów płytowych,
- z elementów wielkoblokowych,
- z elementów ze szkieletem słupowo-ryglowym,
- z elementów przestrzennych.
Przez system budowania rozumie się system prowadzący do uzyskania pożądanych struktur budowlanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz