Politechnika Warszawska - strona 152

Urządzenia do mieszania mieszanki betonowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1372

Urządzenia do mieszania mieszanki betonowej Betoniarka - składa się z zespołu podstawowego (mieszającego) - mieszarki oraz zespołów uzupełniających, w tym - zespołu sterującego, kosza zasypowego, układu wyładowczego, konstrukcji wsporczej Rozwiązania techniczne: - betoniarki wolnospadowe mieszark...

Urządzenia do prowizorycznego zamocowania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1512

URZĄDZENIA DO PROWIZORYCZNEGO ZAMOCOWANIA I REKTYFIKACJI ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH - odciągi - rozpory montażowe - łączniki imadłowe - opaski centrujące i konduktory. ODCIĄGI I ROZPORY MONTAŻOWE ODCIĄG LINOWY Rozpory łączy się z uchwytami. N...

Uwarunkowanie dla mieszanki betonowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

UWARUNKOWANIA DLA MIESZANKI BETONOWEJ WYNIKAJĄCE ZE ZBROJENIA KONSTRUKCJI Otulina - warstwa betonu pomiędzy zewnętrzną powierzchnią elementu a powierzchnią pręta zbrojeniowego Otulina pełni następujące funkcje: - zapewnienie właściwego przekazania sił przyczepności pomiędzy betonem i stalą - wyma...

Wykonanie robót montażowych w okresie obniżonych temperatur - omówieni...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Wykonanie robót montażowych w okresie obniżonych temperatur Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami okres zimowy zawiera się między 15 listopadem a 31 marcem. Zgodnie z instrukcją ITB roboty montażowe są dopuszczalne, jeśli: - temperatura nie spada poniżej - 50C, a prędkość wiatru nie przekra...

Zbrojenia konstrukcji na plac budowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1211

WYKONYWANIE ZBROJENIA KONSTRUKCJI NA PLACU BUDOWY Obejmuje następujące działania: kontrola stanu stali przygotowanie elementów zbrojenia montaż zbrojenia w deskowaniu (formie) odbiór zbrojenia Kontrola stanu stali w zakresie: - uszkodzeń...

Wytwarzanie mieszanki betonowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

Wytwarzanie mieszanki betonowej - proces wykonywany na placu budowy lub w wyspecjalizowanym zakładzie produkcyjnym - betonowni - obejmujący następujące działania: dozowanie składni...

Wytwórnie prefabrykatów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1862

Wytwórnie prefabrykatów  wytwórnie stałe - mają charakter zakładów przemysłowych o wysokim stopniu uprzemysłowienia. Produkcja, z zasady całoroczna, dużych serii prefabrykatów głównie określonych typów  wytwórnie polowe (poligonowe) - mniejszy stopień zmechanizowania niż w wytwórniach stałych . P...

Wytyczne do montażu w deskowaniu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

WYTYCZNE DO MONTAŻU W DESKOWANIU SIATEK I SZKIELETÓW ZBROJENIA Przeznaczenie zbrojenia Sposób montażu -rodzaj zbrojenia Warunki montażu SŁUPY Ręczny - szkielet Masa szkieletu 120 kg i wysokości 3,5m Do ustawiania szkieletu w deskowaniu 3 zbrojarzy. BELKI Ręczny - szkielet Masa szkieletu 1...

Zagęszczenie gruntu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1939

ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW Zagęszczanie gruntów - zmniejszenie porowatości (zwiększenie gęstości objętościowej gruntu) i tym samym zwiększenie wytrzymałości Prowadzone zawsze: - dookoła obiektów budowlanych i inżynierskich, - przy zasypywaniu instalacji, - na dojazdach do mostów i

Zbrojenie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1414

ZBROJENIE Konstrukcja żelbetowa - Konstrukcja z betonu zbrojona wiotkimi prętami stalowymi w taki sposób, że sztywność i nośność konstrukcji uwarunkowana jest współpracą betonu i stali Konstrukcja sprężona - konstrukcja z betonu zbrojona cięgnami,...