Politechnika Warszawska - strona 153

Rozwiązywanie równań nieliniowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Włsowski
 • Metody numeryczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

W1/2 str 1 Rozwi zywanie równa nieliniowych Niech f b dzie funkcj okre lon na przedziale [a,b]. Zadaniem jest znalezienie takiego α z tego przedziału, e f (α) = 0. Oczywi cie takich warto ci α mo e by wiele. Numerycznie, takie zadanie, rozwi zuje si zwykle metodami iteracyjnymi, tj. tworzymy ...

Rozwiązywanie układów równań nieliniowych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Włsowski
 • Metody numeryczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

str 4 W1/2 a) bisekcji : E = 1 ; p = 1, K = 1, b) siecznych : E = 1+ 5 2 ≅ 1.62 ; p = 1+ 5 , Κ = 1, 2 1 c) stycznych : E = 2 1+ K1 ; p = 2, K = 1 + K 1 Z omówionych trzech metod najni szy wska nik efektywno ci ma metoda bisekcji (zbie no tylko liniowa). Porównanie dwóch pozostałyc...

Budowa i zasada działania klimatyzatora - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Budowa i zasada działania klimatyzatora Klimatyzator działa tak, jak domowa lodówka. Składa się z sześciu podstawowych elementów: dwóch wymienników ciepła, czyli parownika i skraplacza, sprężarki i zaworu rozprężnego oraz dwóch wentylator...

Charakterystyczne elementy kotła wysokoparametrowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Charakterystyczne elementy kotła wysokoparametrowego pojemnościowego płomienicowo - płomieniówkowego i wodnorurkowego Konstrukcje kotłów płomienicowo - płomieniówkowego - mają obszerną komorę paleniskowa (płomienicę) w pełni chłodzoną wodą. Kotły te poza płomienicą zawierają dwie lub trzy grupy cią...

Ciepłownictwo - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

Ciepłownictwo, informacje podstawowe. Dział techn. zajmujący się wytwarzaniem, przesyłaniem oraz wykorzystaniem ciepła. Układy ciepłownicze składają się z: źródło ciepła (wytwarzana jest moc cieplna np. kotłowia, ciepłownia, elektrociepłownia),...

Dobieranie nagrzewnic - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Dobieranie nagrzewnic Gdy znana jest moc cieplna nagrzewnicy oraz parametry czynnika grzewczego, można dobrać odpowiedni wymiennik. Przy dobieraniu nagrzewnicy ważne jest przyjęcie prędkości przepływu powietrza i wody w rurkach. Obie te wielko...

Dobór grzejników - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

Dobór grzejników - polega na okre­śleniu powierzchni wymiany ciepła w odniesieniu do parametrów czynni­ka grzejnego i wymaganej tempe­ratury w pomieszczeniu. Podstawą doboru jest bilans cieplny wykonany dla poszczególnych pomieszczeń (PN-B-0...

Grzejniki członowe - charakterystyka i opis.

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1967

GRZEJNIKI CZŁONOWE Grzejniki ze względu na budowę można podzielić na członowe, płyto­we, konwektorowe i rurowe. Grzejniki członowe składają się z jednakowych elementów (członów) łączonych najczęściej za pomocą złą­czek gwintowanych umożliwiający...

Grzejniki w wodnych instalacjach CO - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

GRZEJNIKI W WODNYCH INSTALACJACH C.O. Grzejnik jest końcowym elementem instalacji centralnego ogrzewania; jego za­daniem jest przekazywanie ciepła ze źródła do pomieszczenia, w którym się znajduje. W obecnie stosowanych systemach ogrzewania po­mieszczeń czynnikiem grzejnym jest najczęściej woda i z...

Grzejniki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Seweryniuk
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

Grzejniki - wymienniki ciepła o rozbudowanej powierzchni od strony pomieszczenia. Przekazuja moc cieplną, dostarczonej przez nośnik z kotła do ogrzewanego pomieszczenia. Wyróżnia się: a....