Specjalne metody betonowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specjalne metody betonowania - omówienie  - strona 1 Specjalne metody betonowania - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

SPECJALNE METODY BETONOWANIA
Torkretowanie ( natrysk)
Narzucanie mieszanki betonowej na powierzchnię deskowania ( lub inne podłoże) pod dużym ciśnieniem
stosowane zwłaszcza do elementów cienkościennych o skomplikowanych kształtach
Sprzęt: torkretnica ( agregat natryskowy)
Dwie metody: na sucho - sucha mieszanka łączy się z wodą w dyszy natryskowej
na mokro - tłoczy się gotową mieszankę betonową
grubość warstwy natryskiwanej 1-3 cm, przerwy pomiędzy natryskiem warstw np. 24 godziny
Mieszanka betonowa o w/c =0,35-0,5, wysoki punkt piaskowy, maksymalne ziarno do 8 mm
BETONOWANIE POD WODĄ (ZAWIESINĄ)
Betonowanie przez rurę stale zanurzoną w mieszance.
W miarę podnoszenia się poziomu mieszanki w deskowaniu następuje podciąganie rury, ale tak aby stale była ona zanurzona w mieszance.
Ważne jest aby stale ta sama powierzchnia mieszanki betonowej stykała się z wodą - gwarantuje to niepogorszenie jakości mieszanki w wyniku kontaktu z wodą
Zastosowanie - konstrukcje pod wodą (hydrotechniczne), a także konstrukcje wykonywane przy wykorzystaniu zawiesiny bentonitowej - ściany szczelinowe: wykop wąskoprzestrzenny głęboki bez deskowania rozparty zawiesiną bentonitową, która pod wpływem parcia gruntu "sztywnieje" (tiksotropia) - betonuje się przez rurę zanurzoną w zawiesinie tak jak pod wodą Inne metody betonowania pod wodą
wprowadzanie mieszanki betonowej w pojemniku do wody i otwieranie dna pojemnika na spodzie deskowania
betonowanie w jednorazowej powłoce z tworzywa sztucznego zatopionej pod wodą - w czasie betonowania powłoka rozpościera się wypełniając mieszanką
betonowanie w kesonie - wypompowanie wody ze szczelnego deskowania - kosztowne
BETONOWANIE DWUETAPOWE
Metoda betonowania konstrukcji masywnych, np. hydrotechnicznych
Dwa warianty:
Podstawowy - deskowanie wypełniane kruszywem grubym (16 mm i większe), następnie wtłaczanie zaprawy o dobrej płynności, z kruszywem drobnym (ok. 10 razy mniejszym niż grube) - metoda ta może być także wykorzystana pod wodą
Wariant II - w formie umieszcza się zaprawę i do zaprawy wprowadza się kruszywo grube - wariant rzadko stosowany
BETONOWANIE MIESZANKĄ SAMOZAGĘSZCZALNĄ
Mieszanka super ciekła (odpowiedni stos okruchowy, dużo drobnych frakcji, domieszki hiperplastyfikujące) - mieszanka sama rozpływa się do poziomu wypełniając deskowanie i nie wymaga zagęszczania
Przerwy w betonowaniu
Betonowanie uznaje się za ciągłe jeśli przerwa w betonowaniu jest krótsza niż czas początku wiązania cementu w betonie (zazwyczaj do. Ok. 1,5 godziny)


(…)

… z mieszanki betonowej powietrza, ułatwienie wypełnienia deskowania, uzyskanie szczelnej struktury betonu
Uzyskuje się to poprzez działanie na mieszankę siły, która pokona tarcie wewnętrzne
Może to być siła statyczna (prasowanie, walcowanie, wirowanie, odwadnianie próżniowe, prasoodpowietrzanie)
dynamiczna (sztychowanie, ubijanie, utrząsanie, wibrowanie)
kombinacja obu wariantów (wibroprasowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz