Politechnika Śląska - strona 108

Sprawozdanie z mechaniki budowli 2, materiał z ćwiczeń projektowych

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Zbigniew Lipski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3549

Projekt wykonany został w programie Robot i dotyczy analizy drgań dynamicznych. Zajęcia prowadzi dr inż. Zbigniew Lipski. Tabela mas: Tabela obciążeń: Częstotliwości drgań własnych dla schematu 1: Wartości składowe przemieszczeń statycznych dla schematu 1: Częstotliwości drgań własnych dla schemat...

Historia technik budowania materiał z ćwiczeń do kolokwium

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4655

pdf i ma 5 stron. Porusza zagadnienia takie jak: Witruwusz, Leon Bapttista Alberti, Andrea Palladio, przygotowanie budulca, użycie cegieł, rodzaje cegieł w średniowieczu, wątek, wendyjski, wendyjski wątek ozdobny, gotycki, wątek holenderski, wątek kowadełkowy, wątek krzyżykowy (wenecki), wątek forte...

3 projekt z mechaniki budowli, materiały z ćwiczeń

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Zbigniew Lipski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 133
Wyświetleń: 5530

Projekt został wykonany w programie FUBLOK i dotyczy projektowania fundamentów blokowych. Zajęcia prowadzi dr inż. Zbigniew Lipski. Notatka ma 6 stron i zawiera: niezbędne dane, schemat bloku fundamentowego z maszyną, wykresy sił obciążających, zestawienie częstotliwości drgań własnych, zestawienie...

CV materiał z ćwiczeń z angielskiego

 • Politechnika Śląska
 • mgr Karina Kunz-Kurnicka
 • Język angielski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2408

Jet to przykład dla studentów budownictwa. Zajęcia prowadzi mgr Karina Kunz-Kunicka. CV zapisane jest w formacie .pdf.                                                                                         (…) … CURRICULUM VITAE XXX Akademicka 5 43-150 Gliwice POLAND Born: 21.01.1988 Nationality...

Leczenie przeciwwirusowe

 • Politechnika Śląska
 • Farmakologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2394

Wirusy - to skomplikowane cząsteczki organiczne, zbudowane z białek i aminokwasów, nie posiadają struktury komórkowej. Zawierają materiał genetyczny w postaci DNA (DNA-wirusy) lub RNA (RNA-wirusy). Wykazują cechy zarówno organizmów żywych jak i materii nieożywionej. Nie mogą rozmnażać się samodzie...

Stadion: spis robót budowlanych + przedmiar

 • Politechnika Śląska
 • mgr inż. Elżbieta Zielińska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3416

Dokument ma 5 stron i składa się z takich części jak: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, konstrukcja, fundamenty, ściany, schody i szyb windowy, trybuny - elementy monolityczne, trybuny - elementy prefabrykowane, architektura, ściany murowane, stolarka i ślusarka, okna, drzwi, ślusarka, tynki i okł...

Wykres (harmonogram) gantta, materiał z ćwiczeń

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Joanna Deszcz
 • Kierowanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 630
Wyświetleń: 12915

Jest to przykładowy wykres Gannta dla projektu budowlanego. Wykres Gantta przedstawia harmonogram prac przy budowie domku jednorodzinnego, materiał z ćwiczeń z Kierowania procesem inwestycyjnym.                                                                                                         ...

Klasyczne i współczesne szkoły socjologiczne

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

in.: Claude Heri de Saunt-Simoy, Marks i Fryderyk Engels, Albert Adolph Quetelet, Emil Durkheim, Max Weber. KLASYCZNE I WSPÓŁCZESNE SZKOŁY SOCJOLOGICZNE Twórcą nazwy socjologia był A. Comte - (XVII/XVIII w.) - 3 epoki w dziejach myśli: t...

Ergonomia - Lista Fitts’a

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3388

pdf. Notatka to prezentacja z ćwiczeń na temat Ergonomia zawierająca takie informacje, jak: ergonomia- definicja, ergonomia- projektowanie stanowiska pracy, ocena maszyn i stanowiska pracy, lista Fitts’a, przykłady rozwiązań stanowisk pracy, d...