Politechnika Śląska - strona 107

Rozkłady naprężeń normalnych

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Zbigniew Lipski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3626

Tematem jest rzeczywisty rozkład naprężeń normalnych w przekrojach pryzmatycznego pręta, osłabionego otworem oraz karbem, dla przypadków osiowego rozciągania oraz równomiernego zginania. Pojęcie współczynnika koncentracji naprężeń. Notatki zawierają wszystkie niezbędne rysunki oraz wzory wraz z obj...

Laboratoria

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Mariusz Kudełko
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1967

...po wlaniu do pojemników w odpowiedniej ilości silikonu (Gumosil-B) i dodania obliczonej ilości katalizatora OL-1 a następnie dokładnym zmieszaniu powstałej substancji szpatułką i pozostawieniu jej w tej substancji; co 1 min wyciągamy szpatułkę i sprawdzamy, czy substancja nadal ma własności ...

Kolokwium - Materiał

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Jan Czepelak
 • Materiałowznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3423

1. Materiał - tworzywo-wyjaśnić te pojęcia 2. Wpływ wiązań chemicznych na podstawowe własności tworzyw. 3. Jak można sklasyfikować tworzywa w oparciu o ich funkcje użytkowe. 4. Różnice w budowie materiałów krystalicznych i amorficznych. 5. Narysować wszystkie sieci Bravais’go dla regularne...

Podstawy logistyki

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Grażyna Radziejowska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4200

1. Wyjaśnij pojęcie: logistyka. Scharakteryzuj rozwój logistyki. Logistyka (definicja zorientowana na przepływ – transport, magazynowanie, zapasy) – to działalność związana z przepływem wszelkich materiałów i informacji. Logistyka (definicja CLM – Rada do Spraw Zarządzania Logistycznego) – jest...

Chemia - opracowanie zagadnień

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Irena Korus
 • Chemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2037

12.2012, zadania z chemii ćwiczenia 25.11.2012. "TLENKI Związek dwóch pierwiastków, gdzie jednym musi być tlen. Tlenki dzielimy na tlenki metalu i niemetalu w zależności od pierwiastka z którym się łączy. Wartościowości przy połączeniu ...

Teoria na egzamin z matematyki, materiał z wykładów

 • Politechnika Śląska
 • dr Małgorzata Biedrońska
 • Matematyka
Pobrań: 539
Wyświetleń: 8834

Teoria na egzamin z matematyki dla sem2, politechnika śląska, studia stacjonarne TWIERDZENIE de L’HOSPITALA: Jeżeli funkcje f(x)/g(x) i f’(x)/g’(x) określone w sąsiedztwie pktu xo i: 1. limf(x)=0 (x->x0) i limg(x)=0 oraz f(x)=( i g(x)=( 2. istnieje limf’(x)/g’(x) <x->xo>(właściwa lub nie...

Chemia budowlana, materiał z laborek

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Agnieszka Krząkała
 • Chemia budowlana
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3521

doc, ma 8 stron i porusza zagadnienia takie jak: wiązania wewnątrzcząsteczkowe, jonowe, atomowe, metaliczne, wiązania międzycząsteczkowe, wodorowe, Van der Vaals?a , dysocjacja elektrolityczna, stężenie roztworu, reakcje chemiczne, klasyfikacja związków nieorganicznych, tlenki, kwasy, zasady, sole, ...

Pytania z chemii ze spoiw wapiennych, materiał na wejściówkę z laborek...

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Teresa Buczek
 • Chemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2814

Pytania dotyczą spoiw wapiennych. Pytania nie zawierają odpowiedzi. Zajęcia prowadzi dr inż. Teresa Buczek. Notatka zawiera 15 pytań i zapisana jest w formacie .doc. Pytanka z chemii z laborek ze spoiw 1. Czym charakteryzują się spoiwa wapienne? 2. Od czego zależy szybkość gaszenia wapna palonego?...

Procesy budowlane, materiał z ćwiczeń (projektu)

 • Politechnika Śląska
 • mgr inż. Elżbieta Zielińska
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 4634

lista procesów budowlanych wraz z KNR\\\'ami z ekonomiki budownictwa, materiał z ćwiczeń, studia dzienne Polsl. ŁAWY FUNDAMENTOWE: KNR 202 1101 1 4 1. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym KNR 202 202 3 2 2. Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1,3m –podawany pompą KNR 202 290 4 ...