Politechnika Gdańska - strona 44

Adsorpcja - omówienie procesu

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183

Adsorpcja • Służy głównie do usuwania  rozpuszczonych związków organicznych  (najczęściej refrakcyjnych,  które nawet w  śladowej ilości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludności) • Adsorpcję stosuje się z uwagi na poziom zanieczyszczeń wód (głównie powierzchniowych)  syntetycznymi związkami ...

Biologiczne metody oczyszczania gruntu

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1659

Metody biologiczne • metody bioremediacyjne – oparte na  aktywności mikroorganizmów  (powszechnie  stosowane do oczyszczania gleb zanieczyszczonych związkami organicznymi,  podejmowane są prace również nad wykorzystaniem mikroorganizmów do detoksykacji i  oczyszczania gleb zanieczyszczonych subst...

Degradacja i wybór metody remediacji

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Degradacja lekka -  podłoże gruntowe ma  częściowo  ograniczoną przydatność rolniczą, jednak bez  naruszenia naturalnych funkcji biologicznych, a przywrócenie pierwotnej przydatności rolniczej jest  możliwe poprzez modyfikację systemu g...

Dekarbonizacja wody - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2807

DEKARBONIZACJA WODY  Dekarbonizacja-   jest   to   proces   polegający   na   usunięciu   z   wody   lub   zmniejszeniu  twardości    węglanowej.    Zmniejszenie    twardości   węglanowej   uzyskuje    się   przez  dekarbonizację:  - termiczną; - chemiczną: wapnem lub kwasem; - w procesie wymiany...

Filtracja - omówienia zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057

Filtracja • Usuwa zawiesiny i zasocjowane z nimi zanieczyszczenia (o średnicy  0,1mm) • Wyróżnia się filtrację powolną i pośpieszną • Filtracja pośpieszna jest najczęściej stosowana po wcześniejszych procesach oczyszczania wody •  Skuteczność filtracji powolnej jest sumą efektów uzyskiwanych podc...

Kompostowanie - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Kompostowanie Niezbędne warunki dla prawidłowego kompostowania: • duża zawartość części organicznych i określony stosunek osadu do materiałów  uzupełniających, • stosunek w mieszaninie C:N = 25÷65, •  temperatura kompostowania 55÷60°C, • wilgotność w mieszaninie kompostowej 50÷60%, • dobre doprow...

Natlenianie - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Rozpuszcz.molarn a gazu w wodzie przy stałej temp jest proporcjonalna do ciśnienia cząstkowego nad  cieczą. Prawo Henry’ego-Daltona C=k • p, c – rozp gazów w cieczy,mg/l; p – ciśnienie cząste gazu nad  roztw,atm;k – współcz proporcjon wyrażający rozpuszcz gazu przy ciśnieniu cząst 1 atm (101325Pa...

Oczyszczanie ścieków - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1365

Oczyszczanie ścieków Rodzaj zanieczyszczeń Zanieczyszczenia biologiczne -drobnoustroje patogenne (bakterie, wirusy, glony, grzyby, pierwotniaki) Zanieczyszczenia chemiczne  - oleje, benzyna, smary, ropa, detergenty, chemiczne środki ochrony r...

Oczyszczanie gleby metodami fizykochemicznymi

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2156

Oczyszczanie gleby metodami fizykochemicznymi  ex-situ • Ekstrakcja chemiczna  (Chemical Extraction) - kwaśna - rozpuszczalnikowa • Utlenianie/redukcja chemiczna  (Chemical Oxidation/Reduction) • Dehalogenacja  (Dehalogenation) • Przemywanie gleby  (Soil Washing) Metoda ekstrakcji chemicznej ex-s...

Oczyszczanie gleby metodami fizykochemicznymi

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2933

Oczyszczanie gleby metodami fizykochemicznymi  in-situ • Utlenianie chemiczne ( Chemical Oxidation ) • Elektroreklamacja ( Electrokinetic Separation ) • Napowietrzanie gruntu nawodnionego ( Air Sparging ) • Przepłukiwanie gleby ( Soil Flushing ) • Ekstrakcja metodą podciśnienia ( Soil Vapor Extra...