Politechnika Gdańska - strona 43

Właściwości wody - wykład 2

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

W2    Właściwości fizyczne wody - atomy H nie są symetrycznie rozmieszczone  kąt pomiędzy nimi 104,45 stopnia - przesunięcie protonu silny moment dipolowy (właściwości) z®óżnicowanie łądunkó - dobry rozpuszczalnik - cząsteczki wody przyciągają się  tworzą klastry cząstek (agregację ) parakry...

jeziora - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1638

W 7  Zespoły organizmów w jeziorze - woda stagnuje, trwałe gradienty (temp. Stężenie gazów i biogenów) - litoral  – strefa przybrzeżna ; tak głęboko jak jest strefa eufotyczna; do punktu kompensacyjnego – poziom  przy którym produkcja pierwotna zachodzni - rośliny w litoralu zakorzenione - w cent...

Morza i oceany - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1792

W 4   MORZA i OCEANY - ocean, wrzechocean, wrzechmorze, ocean światowy powłoka wodna - morza- 71 % (p. północna – 60,6 p. południowa – 81) - lądy 29 % (p. północna – 39,4 p. południowa – 19) Objętość - lądy – 100 mln km ^3 - oceany – głębokość 3600 m - powierzchnia – 14000 mln km^3 Cechy Morza  ...

Rafy koralowe - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1526

RAFY KORALOWE - skała , wał lub grzbiet podwodny , leży na małej głębokości - twarda płycizna - 10 mln km ^2 – pow. Europy - stanowią 0,2 % - nie występują powyżej strefy pływów - struktury rafopodobne - bioherma  – wapienie organogeniczne bioherma [gr.], soczewkowate (w przekroju pionowym)  nagr...

Wykład rzeki

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

W 6 RZEKI - nie są w pełni ekosystemem - większość energii dociera ze zlewni - rzeka +zlewnia = ekosystem - nie są autotroficzne; tak jak jaskinie - przepływ materii i przepływ energii; w rzekach materia nie krąży ulega przemianom ale spływa - przemieszanie się nutrientów po spirali - rzeka jest...

Zakwaszenie wód jeziornych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Zakwaszenie wód jeziornych - kwaśne deszcze spalanie paliw kopalnych bogatych w związki siarki i azotu kwas siarkowy – 70% i  azotowy 30% - pH wody deszczowej mniejsze od 4 - właściwości buforujące wodytam gdzie jest wapń, wpływ kwaśnyc...

Zooplankton zbiorników środkowo wodnych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

Zooplankton zbiorników słodkowodnych - plankton  – grupa organizmów, które ze względu na swoje rozmiary lub budowę aparatu ruchowego nie są  w stanie przeciwstawić się ruchom mas wody - ma...

Powierzchniowe obiekty wodne

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

V.   POWIERZCHNIOWE OBIEKTY WODNE (ŻRÓDŁA) Punktowe obiekty hydrograficzne  –są pierwszymi formami występowania wód na  powierzchni lądu. -źródła (skoncentrowany wypływ wód podziemnych ) -młaki ( nieskoncentrowany wypływ wód podziemnych ) -wycieki ( nieskoncentrowany wypływ wód podziemnych ) -wys...

Pytania na egzamin - Fazy atmosfery

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1372

1.Skład fazy atmosfer w krążeniu wody:  opad i parowanie 2.Zjawisko  pseudobifurkacji  wyst przy sieci kanałów i rowów meljoracyjnych. 3.Ciek 1 rz.-nie otrzymuje dopływów według h ierarchizacji Horton a. 4.Do obserwacji ciągłych stanów wody używ...

Wody powierzchniowe - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

Podział wód powierzchniowych:  *lotyczne(płynące w stałym i określonym kierunku)  *lentyczne(nie mające określonego i stałego kierunku przepływu wody)   Systemy Lentyczne  (lenityczne)  ulegają, w sakli geologicznej, stopniowemu wypełnianiu ewoluując zgodnie ze  schematem: jezioro- jezioro stawow...