Politechnika Gdańska - strona 3

note /search

Ewolucja teorii zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1414

Ewolucja teorii zarządzania Teoria klasyczna Naukowe zarządzanie Zarządzanie administracyjne Teoria behawioralna Ruch na rzecz stosunków międzyludzkich (human relations) Teorie ilościowe Teoria ilościowa zarządzania Zarządzanie oper...

Gospodarowanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

Gospodarowanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji Gospodarowanie zasobami ludzkimi (GZL) jest funkcją kierowniczą polegającą na rekrutacji, doborze, szkoleniu i doskonaleniu członków organizacji przez menedżerów. GZL jest procesem ciągłym, zmierzającym do zapewnienia organizacji właściwy...

Informacyjna technologia i jej wpływ na systemy zarządzania.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

Informacyjna technologia i jej wpływ na systemy zarządzania Podstawą funkcjonowania każdej organizacji jest posiadanie określonych informacji, które stanowią jej zasoby. Nie istnieje jedna uznana definicja informacji. System zarządzania w organizacji można określić jako zbiór działań, które obejmuj...

Klasycy organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1449

Klasycy organizacji i zarządzania. Wkład do teorii i praktyki Szkoła naukowej organizacji pracy - kierunek stworzony przez F. W. Taylor'a, H. L. Gnatt'a, F. i L. Gilberth'ów. Kierunek zmierzający do naukowego ustalenia najlepszej metody wykonywania dowolnego zadania oraz doboru, szkolenia i motywow...

Kontrola w organizacji.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1085

Kontrola w organizacji Kontrola, obok planowania, organizowania i kierowania, jest jedną z czterech głównych funkcji zarządzania. Ma na celu stwierdzenie, czy bieżące działania i wyniki organizacji są zgodne z planami i celami organizacji. W przypadku wykrycia odchyleń kontrola ma doprowadzić do ic...

Kontrolowanie - typy i działalność efektów.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Kontrolowanie (typy kontroli - wstępna działalność efektów) EWOLUCJA ZARZĄDZANIA Szkoła klasyczna, podział i ocena - Była pierwszą szkoła zarządzania, istniała w dwóch odmianach: "Naukowa organizacja pracy" - Fryderyka Taylora i "szkoła administracyjna" H.Fayola. W szkole klasyc...

Kultura organizacji i jej wpływ na efektywność funkcjonowania firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Kultura organizacji i jej wpływ na efektywność funkcjonowania firmy Kultura organizacji jest kulturą wspólnot pracy, tworzy ją zbiór dominujących wartości, ogół poglądów, postaw, wzorców, norm postępowania i standardów występujących w organizacji. Kultura organizacji jest wytworem ludzkim, produkt...

Menadżer i jego rola

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 658

Menadżer i jego rola Menedżer to kierownik o odpowiednich kwalifikacjach, wyspecjalizowany w zarządzaniu wielkim przedsiębiorstwem, instytucją lub grupą czynności wewnątrz przedsiębiorstwa. Jest on formalnie zatrudniony na zasadzie umowy o pracę ( kontrakt) bez względu na fakt posiadania czy nie po...

Metody analizy portfolio

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

Metody analizy portfolio (macierze BCG, Mc KINSEY, ADL), istota i cele wykorzystania w analizie strategicznej. Metody portfelowe- należą do grupy metod ilościowych. Dają możliwość precyzyjnen oceny sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstw...

Motywacja - potrzeby czlowieka wg Masłowa.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

Motywacja (potrzeby człowieka wg Masłowa) MOTYWACJĘ uznaje się za najważniejszą funkcję zarządzania. Celem motywacji jest uzyskanie określonego zachowania drugiej osoby. MOTYW - wewnętrzne przekonanie. Istota motywacji polega na doborze określonych bodźców do odpowiednich potrzeb. Dwanaście zasad w...