Politechnika Gdańska - strona 2

note /search

Zbiór definicji i zagadnień z organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 777

Powstał też kierunek klasyczny w TOiZ nurt przemysłowy = „naukowe zarządzanie” nurt administracyjny = uniwesalistyczny. F.W.Taylor - zastosował metody naukowe. H Le Châteler unaukowił Taylora i stworzył „Cykl działania zorganizowanego” CEL: maksymalizacja indywidualności i wydajności pracy by o...

Strategie rozwoju i konkurencji.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

STRATEGIE ROZWOJU I KONKURENCJI PRZEDSIĘBIORSTW I. Ewolucja pojęcia strategii Plan strategiczny ucieleśnia strategię danej organizacji i rozwija się wokół niej. Planowanie strategiczne jest to proces opracowania tej strategii i w miarę potrzeby jej aktualizowania. 1. Strategia jako plan generalny K...

Metody i techniki organizowania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

METODY I TECHNIKI ORGANIZOWANIA Wyróżnia się dwie podstawowe metody organizowania: I. METODA PROGNOSTYCZNA, która bazuje na prognozie. Istotą tej metody jest opracowanie prognozy idealnej lub wzorcowej. Na początku tworzy się model idealny, który jest podstawą rozwiązań. Twórcą koncepcji modelu ide...

Nowe koncepcje i metody zarządzania.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1015

NOWE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA REENGINEERING to fundamentalne przemyślenie, radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej (przełomowej) poprawy osiąganych wyników takich jak koszty, jakość, serwis, szybkość i inne. Fundamentalne przemyślenie - postawienie i odpowie...

Łańcuch wartości Portera.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Łańcuch wartości Portera Łańcuch wartości Portera jest podstawowym narzędziem analizy źródeł przewagi konkurencyjnej firmy, czyli określenia, w jaki sposób osiągane są pozytywne, konkurencyjne różnice. Łańcuch wartości oparty jest na zało...

Analiza strategiczna i metody jej przeprowadzania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

Analiza strategiczna i metody jej przeprowadzania Analiza strategiczna stanowi podstawę do formułowania strategii, daje odpowiedz na pytanie: w jakich warunkach będzie działała firma w przyszłości i jakie są możliwości dostosowania się do nich. Kolejnym etapem po analizie jest planowanie strategicz...

Analiza strategiczna przy pomocy macierzy BCG

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

Analiza strategiczna przy pomocy macierzy BCG W nawiązaniu do koncepcji cyklu życia produktu firma konsultingowa Boston Consulting Group opracowała metodę analizy asortymentu produkowanego przez firmę, określaną jako

Budowa struktur organizacyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Budowa struktur organizacyjnych - rodzaje i właściwości Struktura organizacyjna - jest to układ określający sposób, w jaki dzieli się działania organizacji, grupuje je i koordynuje. Struktura organizacyjna stanowi opracowane przez menedżerów ramy odniesienia przy podziale i koordynowaniu działań cz...

Cele i zakres analizy otoczenia dalszego przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2184

Cele i zakres analizy otoczenia dalszego przedsiębiorstwa - Makrootoczenie stanowi zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z działania będący następstwem działania w określonych krajach, systemach społecznych, ekonomiczny...

Cele i zakres analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

Cele i zakres analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa - otoczenie konkurencyjne firmy wpływające na jej funkcjonowanie i możliwości rozwoju stanowią już działający tacy potencjalni konkurenci firmy oraz jej odbiorcy i do...