Politechnika Gdańska - strona 278

Teoria promieniowania we wnęce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Teoria promieniowania we wnęce, prawo Plancka ▪ Rozważania klasyczne Na przełomie ubiegłego stulecia Rayleigh i Jeans wykonali obliczenia energii promieniowania  we wnęce (czyli promieniowania ciała doskonale czarnego. Najpierw zast...

Własności magnetyczne ciał stałych

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Własności magnetyczne ciał stałych Ze zjawiskami magnetycznymi spotykamy się na co dzień. Najczęściej mamy do czynienia z  magnesami stałymi  ponieważ są one powszechnie wykorzystywane we wszelkich urządzeniach  technicznych.  Elektron krążący w odległości  r  wokół jądra w atomie posiada  magnetyc...

Wyznaczanie prędkości rozchodzenia się fal akustycznych

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Temat: Wyznaczanie prędkości rozchodzenia  się fal akustycznych 1 Wstęp teoretyczny Pojemnością elektryczną przewodnika nazywa się wielkość fizyczną, której  miara jest wielkość wprowadzonego ładunku elektrycznego  Q do potencjału V,  ja...

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

Temat: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego. 1 Wstęp teoretyczny Wszystkie ciała materialne przyciągają się. Według Newtona, każde dwa ciała przyciągają  się wzajemnie z siłą wprost proporcjonalną do iloczynu ich mas, a odwrotnie ...

Wyznaczanie wspóczynnika lepkości

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Temat : Wyznaczanie współczynnika lepkości i napięci powierzchniowego cieczy 1 Wstęp teoretyczny Jedną   z   charakterystycznych   cech   stanu     ciekłego   jest   występowanie   dużych   sił  międzycząsteczkowych, nazywanych siłami spójności. Są one duże przy małych odległościach  cząsteczek i s...

Wyznaczyć energię promieniowania metodą absorpcji.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Temat ćwiczenia:  Wyznaczanie energii promieniowania y  ĆWICZENIE 7      WYZNACZYĆ ENERGIĘ PROMIENIOWANIA Y METODĄ ABSORPCJI. 1. Wyznaczyć natężenie promieniowania y danego źródła I0. 2. Wykonać pomiary natężenia promieniowania, u...

Fizyka - Załamanie podwójne

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

Załamanie podwójne Dotychczas zakładano, że prędkość światła, a więc i współczynnik załamania,  nie zależą od  kierunku rozchodzenia się światła w ośrodku ani od jego polaryzacji . Ciała spełniające te warunki  nazywamy  ciałami optycznie...

Fizyka - Zasada nieoznaczoności

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Zasada nieoznaczoności Obserwacje przedmiotów opierają się na rejestrowaniu światła odbitego przez te przedmioty.  Światło w „zderzeniu” z przedmiotem o dużej masie praktycznie nie zaburza jego ruchu, ale  całkiem inną sytuację mamy w przypadku elektronów. Tutaj też spodziewamy się, że zobaczymy  e...

Fizyka - Zasada Pauliego

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Zasada Pauliego W 1869 r. Mendelejew jako pierwszy zauważył, że większość własności pierwiastków  chemicznych jest okresową funkcją liczby atomowej  Z  określającej liczbę elektronów w atomie co  najlepiej uwidacznia się w odpowiednio skons...

Fizyka - Zastosowania półprzewodników

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Zastosowania półprzewodników ▪ Termistor W miarę wzrostu temperatury obserwujemy szybki wzrost przewodności (spadek oporu)  półprzewodników. Np. przewodność czystego krzemu zwiększa się aż dwukrotnie przy wzroście  temperatury od 0 ° C do 10° C. Dlatego czysty krzem może być stosowany w czułych mie...