Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego - strona 1 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego - strona 2 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego. 1 Wstęp teoretyczny Wszystkie ciała materialne przyciągają się. Według Newtona, każde dwa ciała przyciągają  się wzajemnie z siłą wprost proporcjonalną do iloczynu ich mas, a odwrotnie proporcjonalną  do kwadratu ich odległości.  F k m m r = * * 1 2 2 gdzie: m1, m2 - masy ciał r - odległość między ciałami k - 6,66*10-11 N m2 kg-2 (stała grawitacji) Siła z jaką ciało o masie m jest przyciągane przez Ziemię (siła ciężkości), jest równa: Q mg = m - masa ciała g - przyspieszenie uzyskiwane pod wpływem siły ciężkości. 2  Ćwiczenie 1    Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą swobodnego spadku ciał. Użyte przyrządy - mechanizm adaptera obracający drewnianą tarczę - elektromagnes (utrzymujący i zwalniający spadające przedmioty)  - kątomierz kl. 10 - linijka kl. 1 mm Rysunek poglądowy   A, B    - zawieszone ciała.  A’, B’ - punkty upadku ciał na obracającą się               tarczę.  h1, h2   - wysokości zawieszenia ciał.   α        - kąt pomiędzy prostymi zawierający-                mi punkty upadku ciał i środek syme-               trii obracającej się tarczy. Ćwiczenie polegało na pomiarze różnicy czasów spadania ciał puszczonych jednocześnie, ale z  różnych  wysokości   h1 ,   h2 .   Do   tego   pomiaru   wykorzystano   tarczę   obracającą  się  ze   stałą  prędkością. Nad tarczą przyczepiono za pomocą elektromagnesu dwa ciała  A  i  B . Przerwanie  przepływu prądu w uzwojeniu elektromagnesów spowodowało swobodny spadek tych ciał na  obracającą się tarczę. Czas spadania obu ciał wyniesie: t h g A  = 2 1 t h g B  = 2 2 zaś czas obrotu tarczy o kąt  α wyniesie: t T = α * 3600 T - okres obrotu tarczy Tabela pomiarowa Tśr ∆T h1 ∆h1 h2 ∆h2 αśr ∆α g ∆ g [s] [s] [m] [m] [m] [m] [ 0] [ 0] [m/s2] [m/s2] 1,38 0,002 0,186 0,001 0,671 0,001 44 2 10,6 0,25 g h h h h t = + − 2 2 1 2 1 2 2 ( - niepewność pomiarową  ∆g obliczono ze wzorów: ∆ ∆ ∆ g dg dh dg dh h dg dt t = +       + 1 2 * * dg dh h h h t 1 2 1 2 2 2 2 1 8 = − ≈ , dg dh h h h t 2 1 1 2 2 2 2 0 9 = − ≈ , dg dt t h h h h = − + − ≈ 4 2 125 6 3 1 2 1 2 ( ) , -  ∆h = 1*10-3[m] ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ t dt d ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz