Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego - strona 1 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego - strona 2 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego - strona 3

Fragment notatki:

Temat ćwiczenia:  Wyznaczanie przyspieszenia  ziemskiego Uwagi: Ocena:   ĆWICZENIE 2A     WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA  MATEMATYCZNEGO . Przebieg  ćwiczenia : 1.Odchylić kulkę o kąt około 50 od położenia równowagi i obserwować  wahania. 2. Wyznaczyć za pomocą stopera czas  t1  dla  n=50  okresów wahadła, a  następnie obliczyć okres:  T = t1/n 3. Zmierzyć długość wahadła  l  od punktu zawieszenia do środka kulki. 4. Pomiar dla danej długości l powtórzyć 3 razy. 5. Zmieniać długość wahadła od 40 cm. Do 80 cm. co 20 cm. i powtarzać  czynności z punktów 1-4. 6. Wyniki umieścić w tabelce, obliczyć  g  ze wzoru: 7. Wykonać wykres zależności okresu  T  od pierwiastka kwadratowego z  długości wahadła  l; T = f(l1/2). 8. Przeprowadzić dyskusję oraz rachunek niedokładności pomiaru; Lp l [m] n t [s] T [s] Tśr [s] g [m*s-2] gśr [m*s-2] 1. 1. 89,5 1,79 9,86 2. 0,8 50 89,8 1,80 1,79 9,79 3. 89,7 1,79 9,81 2. 1. 77,4 1,55 9,88 2. 0,6 50 77,8 1,56 1,55 9,78 9,86 3. 77,5 1,55 9,86 3. 1. 62,6 1,25 10,07 2. 0,4 50 62,9 1,26 1,25 9,98 3. 62,7 1,25 10,04 Tab. Wyniki pomiarów i obliczeń. 2 2 4 T l g π = l l T T g g ∆ + ∆ = ∆ 2 Przykł    adowe obliczenia dla l=0,8m:     Wyk. Zależność okresu T od pierwiastka kwadratowego z długości  wahadła l;  T = f(l1/2). Rachunek błędu: Δg/g=0,023 Wnioski: Rzeczywiste przyspieszenie wynosi w przybliżeniu  9,81 m/s2.  Otrzymane przez nas wyniki / 9,89 m/s2 i 9,91 m/s2 / są zbliżone do wartości  rzeczywistej ale jednak obarczone niewielkim błędem. Wynika on z trudności i  niemożności obliczeń dokładnych czasów wahnięć wahadła matematycznego  przy dostępnym sprzęcie oraz zaokrąglaniu wartości otrzymanych z obliczeń.  1,79 1,548 1,252 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 /l T 86 , 9 9 : ) ..... ( 86 , 9 79 , 1 8 , 0 14 , 3 4 4 79 , 1 50 5 , 89 9 2 1 2 2 2 2 = + + = = × × = Π = = = = T T T T T l g n t T ś ĆWICZENIE 2D     WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ SWOBODNEGO SPADKU  CIAŁ . 1. Na statywie zawiesić dwa ciała A i B tak, aby znajdowały się w  płaszczyźnie przechodzącej przez dowolną średnicę tarczy. 1. Tarczę wprawić w ruch obrotowy. 2. Wyłączyć prąd elektryczny w uzwojeniu elektromagnesów. 3. Ciała A i B spadają na tarczę pozostawiając ślady uderzeń A’ i B’. 4. Zatrzymać tarczę i przez punkty A’0 i B’0 przeprowadzić proste. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz