Politechnika Gdańska - strona 277

Rozkład Boltzmana w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Rozkład Boltzmana Opis szczegółowy układu fizycznego złożonego z bardzo dużej liczby elementów jest bardzo  skomplikowany np. próba opisu ruchu jednej cząstki gazu w układzie zawierającym 1023 cząstek (1  mol). Na szczęście do wyznaczenia p...

Fizyka - Rozkłady prądów

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Przykładowe rozkłady prądów ▪ Pręt (przewodnik) Na zewnątrz pręta ( r    R ) znamy już pole  B . r I B π µ 2 0 = Pole to jest takie jakby cały prąd płynął przez środek pręta (analogie do rozkładu ładunków). Jeżeli chcemy obliczyć pole wewnątrz pręta to wybieramy 

Fizyka - Rozpad alfa

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Rozpad alfa Rozpady jądrowe zachodzą zawsze (prędzej czy później) jeśli jądro o pewnej liczbie nukleonów  znajdzie się w stanie energetycznym, nie będącym najniższym możliwym dla układu o tej liczbie  nukleonów. Takie nietrwałe (...

Rozszczepienie jąder atomowych

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Rozszczepienie jąder atomowych Energia wiązania na jeden nukleon wzrasta z liczbą masową aż do  A   ≈ 50. Jednak powyżej tej  wartości ta energia maleje. Dzieje się tak dlatego, że siły ją...

Fizyka - Ruch drgający

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1323

RUCH DRGAJĄCY 1. Siła harmoniczna Typowym przykładem siły harmonicznej jest siła występująca w sprężynach: F k x x awo Hooke A = − − ( ) Pr ' 0 (1) Siła harmoniczna powoduje przebieg  położenia masy w funkcji czasu: x x t gdzie k m = = 0  cos / ω ω (2) Również prędkość i przyspieszenie są funkcjami...

Fizyka - Siła magnetyczna

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Pole magnetyczne Doświadczalnie stwierdza się, że występuje oddziaływanie: •  magnesów naturalnych (Fe3O4) • oddziaływanie przewodników z prądem na ładunki w ruchu (kineskop) • oddziaływanie prze...

Sprawdzanie praw gazu doskonałego

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

Temat: Sprawdzanie praw gazu doskonałego. 1 Wstęp teoretyczny Gaz doskonały to  zbiór jednakowych cząsteczek znajdujących się w bezwładnym ruchu.  Objętość tych cząsteczek jest zaniedbywalnie małą częścią objętości zajmowanej przez gaz.  Między cząsteczkami nie działają siły przyciągające, a siły o...

Straty energii elektrycznej

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Straty cieplne Gdy elektron zderza się z atomem traci nadwyżkę energii, którą uzyskał w polu  elektrycznym. Ponieważ energia kinetyczna nie wzrasta, cała energia stracona przez  elektrony daje d Ecieplna  =  U d q gdzie d q  jest ładunkiem przepływającym(elektronów przewodnictwa). Dzieląc obie stro...

Struktura atomu i fale stojące

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Struktura atomu i fale stojące Jeżeli na ruch fali nie ma żadnych ograniczeń to fala może mieć  dowolną  długość. Inaczej  sytuacja przedstawia się gdy ruch fal zostanie ograniczony przez nałożenie pewnych warunków  fizycznych. Np. dla fal w strunie odpowiada to wyodrębnieniu odcinka struny zamocow...